Jak vést rozhovor s rodičem
20.3.2019 - ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71
Český jazyk činnostně v 1. ročníku
20.3.2019 - FZŠ Olomouc, Hálkova 4
Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem
ve 4. a 5. ročníku 20.3.2019 - ZŠ Brno, Kotlářská 4
Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku
20.3.2019 - ZŠ Ostrava, 30. dubna 20
Jak vést rozhovor s rodičem
21.3.2019 - ZŠ Jindřichův Hradec, Vajgar 592

Film Činnostní učení Čj v 1. ročníku

FILMOVÝ ZÁSOBNÍK POSTUPŮ. Jedinečný Instruktážní film zaměřený na činnostní učení ve výuce Čj v 1. ročníku ZŠ. Film slouží jako zásobník nejlepších  vybraných činnostních postupů, které umožňují aktivní zapojení žáků do výuky, osvojení základního učiva a současný rozvoj klíčových kompetencí.

Dostupnost Skladem
Cena
200 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 165 Kč
ks

Další informace

Obsah filmu:

1) Přípravné období ( předčtenářské období)
1. Broučci – práce s tabulkou
2. Říkanka s náslovnou hláskou
3. Autíčka – pravolevá orientace
4. Určování počátečních hlásek – S, P, M
5. Dělení slov na slabiky
6. Počty slabik ve slovech
7. Obrázky na stejnou hlásku
8. Marťánek – hádanky typu k-o-s
9. Hádanky – analýza a syntéza slov
10. Námořník – psací a tiskací podoba písmen

2) Čtení slabik a prvních slov
1. Práce s kostkou – první slabiky
2. Třídění obrázků podle prvních hlásek a slabik
3. Vláček – čtení prvních slabik
4. Čtení slabik s porozuměním
5. Hřeben – pravolevá orientace, slabika
6. Šifra – kimova hra

3) Čtení slov a vět
1. Upevňování čtení písmen p, d, b
2. Třídění obrázků s hláskami – p, d, b
3. Skládání slov ze slabik
4. Dělení do skupin, loto
5. Pexeso – obrázek + slovo
6. Karty - psací a tiskací písmo
7. Postřehovací slova
8. Vetřelec I – vyhledávání významově odlišných slov
9. Vetřelec II – sluchové vnímání, náslovná hláska
10. Slabikář - práce se sloupečky slov
11. Skládání básně – skupinová práce
12. Hra na detektiva – čtení s porozuměním

4) Další činnosti ve výuce Čj
1. Pohádka O veliké řepě – práce s obrázkovou osnovou
2. Hra se slabikami
3. Pexeso – čtení slov


Instruktážní metodický film, DVD, délka 60 min.

Autoři:
Mgr. Dana Čermáková, Mgr. Radka Zilayová, Mgr. Čeněk Rosecký

Kategorie produktu


Developed by Via Aurea.