Dvě desítky koleček

Didaktická pomůcka pro výuku matematiky na 1. stupni. Pomůcka dvě desítky koleček je dvoubarevná karta s 20 kolečky, které lze snadno z mřížky vymačkat. Samostatná kolečka je možné použít jako názornou ukázku při nácviku vidění počtu prvků do pěti, do deseti a do dvaceti. K dopočítávání do pěti, do deseti, do dvaceti, sčítání a odečítání, porovnávání, modelování slovních úloh. Společně s mřížkou se pak možnosti využití rozšiřují.

Žáci činností s touto jednoduchou pomůckou snadno pochopí princip sčítání s přechodem přes desítku – nejprve doplnit celou desítku a zbytek přičítaného čísla k celé desítce přidat. 

Dostupnost Skladem
15 Kč
včetněDPH 21%

Cena bez DPH 12 Kč

- ks +

Další informace

Určení:

Pomůcka slouží pro činnostní počítání do 5, 10 a do 20, nácvik násobení a dělení. Samostatná kolečka využijete i jako doplněk při práci s Kartami a šablonami pro různé předměty a ročníky. Pomůcka je určena pro práci 1 žáka.

Příprava pomůcky:

Kolečka si žáci z karty vymáčknou, a tak získají 20 koleček a mřížku s 20 otvory. 

Námět pro práci s pomůckou:

Každý žák má jednu dvacítku koleček a kolečka.
Využití pomůcky popíšeme pro přičítání k číslu 9, u přičítání k ostatním číslům je práce obdobná. Číslem 9 vždy začínáme.
Žáci si na prvním řádku připraví 9 koleček - obraz čísla 9.

Pomocí koleček znázorňují příklady, které učitel zadává.

Příklady zadáváme formou slovní úlohy, např.:
Jirka sbírá modely aut a rovná si je na poličku po deseti. Měl 9 modelů a k narozeninám dostal další 3 modely.
Kolik modelů aut teď Jirka má?
Děti si vezmou 3 kolečka a pomocí obrazu čísla 9 a koleček příklad znázorní.
Jasně vidí, jak musí rozložit číslo 3 /na 1 + 2/. Vidí také, proč to tak musí být /nejprve doplní 1. řádek do 10 a zbylá kolečka položí na 2. řádek/. Dobře vidí i výsledek.
Žáci tvoří další slovní úlohy, znázorňují je, komentují a zapisují příklady.

Vydavatel: Tvořivá škola s.r.o.

 


 

Související produkty

Papírové mince

Papírové mince
Dostupnost Skladem
15 Kč
- ks +

Papírové bankovky

Papírové bankovky
Dostupnost Skladem
20 Kč
- ks +

Papírová kostka - NOVINKA

Papírová kostka - NOVINKA
Dostupnost Skladem
15 Kč
- ks +

Alternativní produkty

Mřížka s dvoubarevnými kolečky

Mřížka s dvoubarevnými kolečky
Dostupnost Skladem
10 Kč
- ks +

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • Aktivizující metody práce.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
  • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
  • Využití mezipředmětových vztahů.
  • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
  • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
  • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
  • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
  • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více