Hlavní menu

DVD Činnostní učení matematice v 6. ročníku

Didaktický film na DVD, stereo, délka filmu 64 minut.

Dostupnost Skladem
Cena
200 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 165 Kč
ks

Další informace

Vzdělávací film je zaměřený na rozvoj činnostního učení ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠ. Předkládá konkrétní metodické návody, jakým způsobem je možné realizovat výuku aritmetiky a geometrie v 6. ročníku.

Na filmu jsou modelově zachyceny prakticky ověřené postupy, které umožňují aktivní zapojení všech žáků, dobré osvojení základního učiva a jeho prostřednictvím i postupné rozvíjení klíčových žákovských kompetencí. 

Obsah filmu:
1)    Úvod
2)    Geometrická symbolika a vztahy
       geometrických útvarů
3)    Rýsování dle popisu učitele
4)    Rýsování dle popisu žáka - práce
       ve skupině
5)    Úhel
6)    Řecká písmena - procvičování
7)    Procvičování úhlů - aktivita
       připravená žáky
8)    Desetinná čísla - číselné řády
9)    Hra na obchod - početní výkony
       s desetinnými čísly
10)  Osová souměrnost - úvod,
       posloupnosti čísel
11)  Osově souměrné útvary a obrazce
12)  Procvičování osové souměrnosti
       - práce ve skupině
13)  Procvičování osové souměrnosti
       - práce se čtvercovou sítí
14)  Osová souměrnost - rýsování obrazu
15)  Dělitelnost - základní pojmy, práce
       s tabulkou
16)  Trojúhelníky - opakování pojmů
17)  Dělení trojúhelníků


 

Ukázka filmu:

Kategorie produktu