Gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku
24.4.2019 - ZŠ Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ
rozvoj intuice, fantazie a vizualizace formou kresby pravou mozkovou hemisférou 26.4.2019 - Vzdělávací centrum Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79
Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku
27.4.2019 - ZŠ České Budějovice, Matice školské 3
Podstatná jména, mluvnické kategorie
ve 4. a 5. ročníku 27.4.2019 - ZŠ České Budějovice, Matice školské 3
Prvouka činnostně v 1. ročníku
27.4.2019 - ZŠ Ostrava, 30. dubna 20

DVD Činnostní učení matematice v 5. ročníku

Didaktický film na DVD, stereo, délka filmu 45 minut.

Dostupnost Skladem
Cena
200 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 165 Kč
ks

Další informace

Ve filmu uvidíte:
Násobení dvojciferné číslo jednociferným číslem v didaktické hře M11. Řešení slovních úloh s obměnou zadání. Práci s učebnicí - výhodné zaměňování pořadí činitelů. Didaktickou hru M12 - jednoduché slovní úlohy a procvičování úsudků. Řešení příkladů vygenerovaných počítačovým programem 4P s žákovskou samokontrolou. Hledání vhodné záměny v součinu tří činitelů. Práci s počítačovým programem 5P - výběr výsledků žáky a kontrola s pomocí karet A, B, C. Zobrazování letopočtů na časové ose – mezipředmětové vztahy. Činnosti s pomůckou nuly a číslice určenou pro čtení a tvoření čísel. Využití čtverečků 2x2 cm při činnostech s číselnou osou. Aktivizaci žáků při řešení slovních úloh. Nakupování zmrzliny s pomůckou papírové mince a bankovky spojené s úsudky. Činnosti s penězi – příprava na počítání s desetinnými čísly. Počítání s desetinnými čísly v peněžním modelu. Obměny desetinných čísel s využitím pomůcky nuly a číslice.

Film byl natočen na 3. ZŠ Komenského ve Žďáře nad Sáz., ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě a  ZŠ Komenského, Zlín – Malenovice.

Při zakoupení celé řady filmů 1. - 5. ročník účtujeme za jeden 150,- Kč, Tvořivým školám pouze 135,- Kč. Cena bude přepočítána po přijetí objednávky naší administrací.

Kategorie produktu


Developed by Via Aurea.