Školní systemické konstelace - jak nevyhořet
I. část 13.1.2020 - ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Český jazyk činnostně ve 3. ročníku
18.1.2020 - ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8
ČJ v 1. roč. s přesahem do 2. roč.
Kurz pro rodiče dětí s poruchou učení, rodiče domškoláků i další zájemce 8.2.2020 - ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43
Metodika ICT pro učitele ZŠ
2.3.2020 - ZŠ Jihlava, Seifertova 1426/5
Metodika ICT pro učitele ZŠ
3.3.2020 - ZŠ Doctrina, Liberec, Na Perštýně 404/44

DVD Činnostní učení matematice v 5. ročníku

Didaktický film na DVD, stereo, délka filmu 45 minut.

Dostupnost Skladem
Cena
200 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 165 Kč
ks

Další informace

Ve filmu uvidíte:
Násobení dvojciferné číslo jednociferným číslem v didaktické hře M11. Řešení slovních úloh s obměnou zadání. Práci s učebnicí - výhodné zaměňování pořadí činitelů. Didaktickou hru M12 - jednoduché slovní úlohy a procvičování úsudků. Řešení příkladů vygenerovaných počítačovým programem 4P s žákovskou samokontrolou. Hledání vhodné záměny v součinu tří činitelů. Práci s počítačovým programem 5P - výběr výsledků žáky a kontrola s pomocí karet A, B, C. Zobrazování letopočtů na časové ose – mezipředmětové vztahy. Činnosti s pomůckou nuly a číslice určenou pro čtení a tvoření čísel. Využití čtverečků 2x2 cm při činnostech s číselnou osou. Aktivizaci žáků při řešení slovních úloh. Nakupování zmrzliny s pomůckou papírové mince a bankovky spojené s úsudky. Činnosti s penězi – příprava na počítání s desetinnými čísly. Počítání s desetinnými čísly v peněžním modelu. Obměny desetinných čísel s využitím pomůcky nuly a číslice.

Film byl natočen na 3. ZŠ Komenského ve Žďáře nad Sáz., ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě a  ZŠ Komenského, Zlín – Malenovice.

Při zakoupení celé řady filmů 1. - 5. ročník účtujeme za jeden 150,- Kč, Tvořivým školám pouze 135,- Kč. Cena bude přepočítána po přijetí objednávky naší administrací.

Kategorie produktu


Developed by Via Aurea.