Didaktické pomůcky pro činnostní učení Čj v 0. a 1. ročníku

Didaktické pomůcky pro činnostní učení Čj v 0. a 1. ročníku

 

názorné pomůcky  –  praktický formát   –  barevné obrázky  –  opakované využití   –  efektivní výuka

Nový soubor názorných učitelských a žákovských pomůcek do výuky Čj v 1. ročníku je vytvořený učiteli z praxe. Pomůcky umožňují efektivní výuku techniky čtení a aktivní zapojení žáků. Napomáhají rozvoji plynulého čtení a psaní bez chyb a s porozuměním. Součástí pomůcek jsou metodické návody na jejich smysluplné využití.

Všechny pomůcky s písmeny jsou pro ideální kontrast a pohodlí očí vytištěné na světle žlutém papíru.

Připravili jsme pro Vás tyto pomůcky:

  • Skládací abeceda – na rozstříhání pro žáky (formát A5)
  • Slabiky s obrázky – 30 barevných karet pro práci žáků (formát 9 x 13cm)
  • Slabiky s obrázky – 30 barevných demonstračních karet pro učitele (formát 15 x 21cm)
  • Demonstrační skládací abeceda  – velká a malá tiskací písmena, 73 karet (formát 9 x 13cm)
  • Demonstrační skládací abeceda  – velká a malá psací písmena 73 karet (formát 9 x 13cm)         
  • Demonstrační obrázková abeceda do třídy – 27 barevných obrazů (formát 15 x 42cm)          
  • Demonstrační soubor slabik pro práci s ŽA – 242 karet (formát 13 x 13cm)                   
  • Pohádkové obrázkové osnovy  – 10 čb klasických pohádek na rozkopírování (formát A4)

 

   

Skládací abeceda – na rozstříhání pro žáky (formát A5)skladaci_abeceda_A5__p6-3__titulka

Je soubor všech malých i velkých tiskacích písmen abecedy pro individuální práci žáků. Po rozstříhání slouží k manipulačním činnostem s písmeny, ke skládání prvních slabika slov.                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slabiky s obrázky – 30 barevných karet pro práci žáků (formát 9 x 13cm) 
 
Je soubor slabik a k nim vhodných obrázků pro období práce s Živou abecedou a počátkem Slabikáře. Obrázky výrazně usnadňují  plynulé čtení prvních slabik a podporují porozumění čtenému.
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
karty_a_slabiky_obrazky_145x209_ucitelska__p6-8__titulka
Slabiky s obrázky – 30 barevných demonstračních karet pro učitele
(formát 15 x 21cm)
 
Je soubor slabik a k nim vhodných obrázků pro období práce s Živou abecedou a počátkem Slabikáře pro práci učitele či k různým činnostem a didaktickým hrám.
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
demonstracni_abeceda-ucitelska_90x130__p6-4__titulka
Demonstrační skládací abeceda  – velká a malá tiskací písmena, 73 karet
(formát 9 x 13cm)      
Je soubor velkých a malých tiskacích písmen  pro období práce  s Živou abecedou a počátkem Slabikáře pro práci učitele či k různým činnostem a didaktickým hrám.
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
demonstracni_psaci-abeceda-ucitelska_90x130__p6-11__titulka
 
Demonstrační skládací abeceda  – velká a malá psací písmena 73 karet 
(formát 9 x 13cm)
Je soubor všech velkých i malých psacích písmen  abecedy  pro práci učitele či k různým činnostem a didaktickým hrám.
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
demonstr_obr_abeceda_nudle_148x420__p6-5__titulka+metodika-1
Demonstrační obrázková abeceda do třídy – 27 barevných obrazů (formát 15 x 42cm)
 
Je soubor demonstračních karet k vyvozování jednotlivých písmen. Karty obsahují všechny čtyři tvary daného písmene. Obrázky na kartě napomáhají  nejen k vyvození písmene, ale podporují  i jeho zapamatování.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
demonstracni_slabiky_130x130__p6-6__titulka
Demonstrační soubor slabik pro práci s ŽA – 242 karet
(formát 13 x 13cm)
 
Je soubor slabik potřebných pro období práce s Živou abecedou a počátkem Slabikáře pro práci učitele či k různým činnostem a didaktickým hrám.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pohadkove_obrazkove_osnovy__p6-2__obalka

 

Pohádkové obrázkové osnovy  – 10 čb klasických pohádek na rozkopíro
vání (formát A4)
 
Je soubor obrázkových osnov a jednoduchých textů k jednotlivým obrázkům. Práce se souborem rozvíjí mnoho žákovských dovedností a schopností, podporuje čtení s porozuměním.
Developed by Via Aurea.