Čtení a psaní může být i zábava

Čtení a psaní může být i zábava

„Kdo nemiluje knihy, nemiluje moudrost. Kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.“                                                            

  J. A. Komenský

Čtení a psaní, postrach nejednoho školáka, může být i zábava. Jak je to možné? Například s projektem Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním, jehož partnery je 18 ZŠ ze všech krajů ČR.

Čtení a psaní, postrach nejednoho školáka, může být i zábava. Jak je to možné? Například s projektem Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním, jehož partnery je 18 ZŠ ze všech krajů ČR.

ZŠ Brno, Kotlářská 655/4

ZŠ Brno, Laštůvkova 77/920

ZŠ Brumov-Bylnice, 763 31

ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130

ZŠ Hradec Králové,Svobodné Dvory, Spojovací 66

ZŠ Kolín, Prokopa Velikého 633

ZŠ Liberec, Sokolovská 328

ZŠ Loket, T.G.Masaryka 128

ZŠ Napajedla, Komenského 298

ZŠ Olomouc, Hálkova 335/4

ZŠ Ostrava - Poruba, Dětská 915

ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 989

ZŠ Písek, Tylova 2391

ZŠ Plzeň, Rodinná 39

ZŠ Plzeň, Skupova 22

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5

ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 2

ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova 317/IV

S pomocí efektivních postupů, pomůcek si zde děti osvojují dovednost číst a psát správně, bez chyb, plynule a především s porozuměním. Je to velmi důležité především pro následnou práci žáků ve všech dalších ročnících a předmětech.

Jak je to vlastně s rozvojem čtenářských dovedností? Vztah ke čtení se u dětí utváří již v raném dětství. Nejvíce je přitom ovlivňuje postoj ke čtení jejich rodičů. Úkolem školyje následně naučit děti správné technice čtení a psaní. Zároveň se čtenářskými dovednostmi se ve škole také dále rozvíjí kladný vztah dětí ke knihám.

Existují v podstatě tři základní metody takzvaného počátečního čtení. Genetická, globální a nejčastěji používaná metoda analyticko-syntetická tzv. slabikovací. Ve tvořivých školách je tato metoda aplikována především formou aktivních činnostních postupů. Běžné jsou ale také další způsoby výuky jako skupinová práce, krátké projekty nebo vybrané postupy metody genetické. Např. didaktické hádanky typu: „Je to hodně stromů a je to  l – e – s. Co je to?“, patří mezi oblíbené aktivity přípravného období.

Analyticko-syntetická metoda vychází ze skutečnosti, že první slůvka dětí jsou slabiky, např.: pá, pá; má – ma, pa – ci. Nejedná se o žádný experiment. Jde o v praxi ověřený styl výuky vycházející ze zkušeností českých učitelů. V praxi je tato metoda doplněna moderními učebnicemi, efektivními pomůckami a činnostními postupy učení, které umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky co nejvíce smysly. Kromě nových postupů a metodických materiálů je jednou z novinek také interaktivní tabule, která spolu s pomůckami v rukou každého žáka umožňuje dosahovat výborných výsledků.

Aktivní styl výuky čtení a psaní si pochvalují nejen učitelé, ale především rodiče. Odpadá složitá domácí příprava. Všemu podstatnému se naučí žáci ve škole. Stačí, když prvňáčci doma každý den několik minut procvičují to, co již umí a výsledky jsou vynikající. „Čtení s porozuměním považuji za jeden ze základních předpokladů úspěšného školního vývoje všech žáků.“ Dodává k tomu Libor Zřídkaveselý, ředitel ZŠ Kotlářská v Brně.

Projekt Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Developed by Via Aurea.