Hlavní menu

Testy pro evaluaci výuky Čj v 1. - 5 . ročníku snížení ceny

Sdílet na Facebooku

Testy pro evaluaci výuky Čj v 1. - 5 . ročníku snížení ceny

Vážení příznivci Tvořivé školy,

rádi bychom Vás informovali, že jsme pro Vás upravili ceny testů pro evaluaci výuky Čj.

Testy nyní zakoupíte za 185 Kč (původní cena 235 Kč)

Testy na cd pro program Aktiv Studio a Smart Notebook za 235 Kč (z 275 Kč)

Slohy ve formátu A4 s testy připravenými pro evaluaci gramatiky a Čtení s porozuměním v 1. - 5 . ročníku. Testy si jednoduše rozkopírujete pro žáky a pomocí jednoduché tabulky vyhodnotíte. Testy Vám výborně poslouží po celý školní rok pro evaluaci, autoevaluci nebo také jako testy na známky. Testy lze realizovat písemně nebo pomocí zvedání kartiček A,B,C,D.

 

 

Všechny testy jsou kromě tištěné podoby vytvořeny také v programu Aktive Studio a Smart Notebook pro práci s interaktivní tabulí.  
Tyto testy lze realizovat písemně, pomocí zvedání kartiček A,B,C,D nebo s pomocí hlasovacího zařízení. 
   

Více informací o testech nalezenete v našem eshopu.

 

Set testů pro evaluaci výuky Čj v  1. ročníku

test čj 1

Set obsahuje: 11 obrázkových testů, Metodický návod, Didaktické pomůcky (kartičky pro činnostní nácvik testovaných dovedností s metodickým návodem), Hlasovací karty, Tabulka pro zaznamenávání výsledků samotnými žáky, Tabulka na celkové vyhodnocení testů.

 
 
Témata testů:
1a, 1b) Orientace před, za - řady zvířátek (zakroužkujte písmeno)
2a ) Orientace vlevo, vpravo, nahoře - domeček, kytička, strom, sluníčko (zakroužkujte písmeno)
2b, 2c) Orientace před, za, vlevo, vpravo, nahoře, dole - malá a velká kolečka, čtverečky, trojúhelníčky (zakroužkujte písmeno)
3a, 3b) Co nepatří do obrázků - ovoce, zelenia, rodina, věci, rostliny, zvířata, dopravní prostředky (zakroužkujte písmeno)
4) Najdi správnou slabiku k obrázku (zakroužkujte písmeno)
5a, 5b) Najdi slova v korálcích (zakroužkujte písmeno)
6a, 6b) Hledej slova (obrázky) ve větách (zakroužkujte písmeno)
7a, 7b) Vyber správná slova (zakroužkujte písmeno)
8a, 8b) Doplň b, d, p (zakroužkujte písmeno)
9a, 9b) Hledej správná slova  - tiskací x psací (zakroužkujte písmeno)
10a, 10b) Odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text. Budou následovat otázky k tomuto textu.
11) Čtení s porozumění s komponentou životního prostředí. Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Set testů pro evaluaci výuky Čj ve 2. ročníku

test čj 2

Set obsahuje: 11 testů, Metodický návod, Hlasovací karty, Tabulku pro zaznamenávání výsledků samotnými žáky, Tabulka na celkové vyhodnocení testů.

Témata testů:
1a) Řazení slov podle abecedy - Které slovo můžu doplnit do řady? 
1b) Řazení slov podle abecedy - Která slova jsou seřazená správně podle abecedy?
2a) Druhy vět  - Doplň správné znaménko za větou.
2b) Druhy vět  - Doplň správné znaménko za větou a vyber správný druh věty.
3a, 3b) Najdi správný text k obrázku - Najdi k obrázku správný text.
4a) Slovní význam - Slova souřadná. Které slovo nepatří do řady?
4b) Slovní význam - Slova souznačná. Nahraď slovo ve větě slovem souznačným.
5a) Doplňování u, ů, ú - Do daných slov ve větě doplň správné u, ů, ú.
5b) Slabikotvorné r, l, m - Ve kterých slovech se skrývá slabikotvorné r, l, m?
6a, 6b) Měkké a tvrdé slabiky - Doplň správné i, í, y, ý.
7a, 7b) Věty - Která věta je napsaná správně?
8a, 8b) Přečti si text a dej pozor na slova, která do textu nepatří - Odpovídej na otázky.
9a, 9b) Hlásky uvnitř a na konci slov - Doplň správnou hlásku.
10a, 10b) Slovní druhy - Urči slovní druh u podtrženého slova ve větě.
11a, 11b) Čtení s porozumění s komponentou životního prostředí - Přečti si text a odpovídej na otázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set testů pro evaluaci výuky Čj ve 3. ročníkutest čj 3

Set obsahuje: - 15 testů, Metodický návod, Hlasovací karty, Tabulku pro zaznamenávání výsledků samotnými žáky, Tabulka na celkové vyhodnocení testů. 
 
Témata testů:
1a) Věta jednoduchá, souvětí - Najdi větu jednoduchou.
1b) Věta jednoduchá, souvětí - Doplň správnou spojku.
2a) Doplňování vhodných slov - Doplň vhodné slovo.
2b) Doplňování vhodných slov - Doplň vhodné slovo.
3a, 3b) Vyjmenovaná slova po B - Doplň správné i, í, y, ý.
4a, 4b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
5a, 5b) Vyjmenovaná slova po L - Doplň správné i, í, y, ý.
6a, 6b) Vyjmenovaná slova po M - Doplň správné i, í, y, ý.
7a, 7b) Vyjmenovaná slova po P - Doplň správné i, í, y, ý.
8a, 8b) Vyjmenovaná slova po S - Doplň správné i, í, y, ý.
9a, 9b) Vyjmenovaná slova po V - Doplň správné i, í, y, ý.
10a, 10b) Vyjmenovaná slova po Z - Doplň správné i, í, y, ý.
11a, 11b) Vyjmenovaná slova - Doplň vhodné slovo.
12a, 12b) Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu. Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky
13a, 13b) Podstatná jména - Urči pád a číslo podstatných jmen.
14a, 14b) Slovesa - Najdi správný tvar sloves.
15a, 15b) Čtení s porozumění s komponentou životního prostředí - Přečti si text a odpovídej na otázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Set testů pro evaluaci výuky Čj ve 4. ročníku
 
Set obsahuje: - 15 testů, Metodický návod, Hlasovací
test čj 4
 karty, Tabulku pro zaznamenávání výsledků samotnými žáky, Tabulka na celkové vyhodnocení testů .
 
Témata testů: 
1a, 1b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
2a, 2b) Předložky a předpony - Urči správně předložku a předponu.
3a, 3b) Skupiny bě/bje, vě/vje, pě - Doplň ě, je.
4a, 4b) Vyjmenovaná slova – opakování - Doplň i, í, y, ý.
5a, 5b) Vyjmenovaná slova, doplňování slov - Doplň do vět vhodná slova.
6a, 6b) Slovní druhy - Urči u vyznačeného slova slovní druh.
7a, 7b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
8a, 8b) Slovní druhy – opakování - Slova ve větách jsou očíslovaná podle slovních druhů – vyber to správné.
9a, 9b) Vzory podstatných jmen - Najdi správný vzor.
10a, 10b) Podstatná jména, mluvnické kategorie - Urči pád, číslo, rod a vzor.
11a, 11b) Slovesa, mluvnické kategorie - Urči osobu, číslo, čas.
12a, 12b) Shoda podmětu s přísudkem - Doplň i, í, y, a.
13a, 13b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
14a, 14b) Větné vzorce (rozšiřující učivo) - Najdi správný větný vzorec.
15a, 15b) Čtení s porozumění s komponentou životního prostředí - Přečti si text a odpovídej na otázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Set testů pro evaluaci výuky Čj v 5. ročníkutest čj 5
 
Set obsahuje: - 13 testů, Metodický návod, Hlasovací karty, Tabulku pro zaznamenávání výsledků samotnými žáky, Tabulka na celkové vyhodnocení testů. 
 
Témata testů: 
1a, 1b) Koncovky podstatných jmen - Doplň i, í, y, ý.
2a, 2b) Kořen slova - Které slovo nepatří mezi ostatní?
3a, 3b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
4a, 4b) Předpony s, z, vz - Doplň správnou předponu.
5a, 5b) Význam slov - Vyber správné slovo do věty.
6a, 6b) Vyjmenovaná slova - Doplň i, í, y, ý.
7a, 7b) Slovní druhy - Najdi správnou větu.
8a, 8b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
9a, 9b) Podstatná jména - Urči pád, číslo, rod, vzor.
10a, 10b) Slovesa, mluvnické kategorie - Urči správně osobu, číslo, čas.
11a, 11b) Shoda přísudku s podmětem - Doplň i, í, y, ý.
12a, 12b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
13a, 13b) Čtení s porozumění s komponentou životního prostředí - Přečti si text a odpovídej na otázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací o testech nalezenete v našem eshopu.