Metodika ICT pro učitele ZŠ
NOVINKA! 24.9.2019 - ZŠ Černošice, Pod Školou 447
Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ
ZÁKLADY KRESBY TUŽKOU - s použitím metody kreslení pravou mozkovou hemisférou 26.9.2019 - ZŠ Ostrava, 30. dubna 20
Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku
2.10.2019 - ZŠ Hradec Králové, Habrmanova 130
Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku
5.10.2019 - ZŠ Praha 9, Bří Venclíků 1140/1
Matematika činnostně v 6. ročníku
5.10.2019 - ZŠ Praha 9, Bří Venclíků 1140/1

Testy pro evaluaci Čj ve 4. ročníku

Slohy ve formátu A4 s testy připravenými pro evaluaci gramatiky a Čtení s porozuměním. Testy si jednoduše rozkopírujete pro žáky a pomocí jednoduché tabulky vyhodnotíte. Testy Vám výborně poslouží po celý školní rok pro evaluaci, autoevaluci nebo také jako testy na známky. Testy lze realizovat písemně nebo pomocí zvedání kartiček A, B, C, D.

Cena
230 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 200 Kč
ks

Další informace

Set obsahuje 15 testů, Metodický návod, Hlasovací karty, Tabulku pro zaznamenávání výsledků samotnými žáky, Tabulka na celkové vyhodnocení testů.

Témata testů:
1a, 1b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
2a, 2b) Předložky a předpony - Urči správně předložku a předponu.
3a, 3b) Skupiny bě/bje, vě/vje, pě - Doplň ě, je.
4a, 4b) Vyjmenovaná slova – opakování - Doplň i, í, y, ý.
5a, 5b) Vyjmenovaná slova, doplňování slov - Doplň do vět vhodná slova.
6a, 6b) Slovní druhy - Urči u vyznačeného slova slovní druh.
7a, 7b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
 8a, 8b) Slovní druhy - opakování - Slova ve větách jsou očíslovaná podle slovních druhů – vyber to správné.
9a, 9b) Vzory podstatných jmen - Najdi správný vzor.
10a, 10b) Podstatná jména, mluvnické kategorie - Urči pád, číslo, rod a vzor.
11a, 11b) Slovesa, mluvnické kategorie - Urči osobu, číslo, čas.
12a, 12b) Shoda podmětu s přísudkem - Doplň i, í, y, a.
13a, 13b) Přečti si pozorně text a odpovídej na otázky - Pozorně si přečti text, budou následovat otázky k tomuto textu.
14a, 14b) Větné vzorce (rozšiřující učivo) - Najdi správný větný vzorec.
15a, 15b) Čtení s porozumění s komponentou životního prostředí - Přečti si text a odpovídej na otázky.

Autoři: Mgr. Renata Riedlová, Mgr. Čeněk Rosecký

Testy pro evaluaci Čj ve 4. ročníku

Ke stažení


Developed by Via Aurea.