Hlavní menu

Školní systemické konstelace

Sdílet na Facebooku

Školní systemické konstelace

Máte čím dál více problémových žáků?

Valí se na Vás úkoly a Vy nevíte, kde vzít čas a energii na jejich řešení? Už Vám někdy docházejí síly? 

Moderní zážitková metoda systemických konstelací umožňuje uvidět skutečné příčiny potíží jednotlivců i týmů. Dává příležitost nalézt jejich efektivní řešení a obnovit porušenou rovnováhu. Pracuje jak s modelovými situacemi, tak s konkrétními případy účastníků. 

Nový Kurz Školní systemické konstelace je zaměřený na seznámení účastníků se základními systemickými pravidly, která určují jejich vztahy s žáky, s rodiči žáků i vztahy uvnitř učitelského sboru školy. Kurz je pořádán jak pro skupiny učitelů z různých škol, tak pro sborovny.

Základní tematické celky semináře jsou vztah učitele a žáka, učitel a třída, učitela a rodič, učitel a normy, vztahy v kolektivu učitelů, hierarchie vztahů ve škole, integrace, šikana a drogy. 

 

Kurz má akreditaci MŠMT č.j.: 47 650/2012 - 25 - 586

 

Cíl semináře:
1.    Poskytnout informace o systémových souvislostech školní problematiky a působení sil ve vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči
2.    Zprostředkovat osobní zážitek a vhled do řešení nejčastějších problémů
3.    Ukázat způsob, jak dosáhnout trvalého uspokojení z práce a efektivně se ochránit nejen před vyhořením
 
Obsah semináře:
Není snadné být učitelem a není snadné být ani rodičem. Jak je asi rodiči, jehož dítě ve škole neprospívá, má problém se zapojit do kolektivu třídy nebo má "nálepku" problémového dítěte? Moderní pojetí práce školy je postaveno kromě jiného i na úzké spolupráci rodičů a učitelů. Společným zájmem obou je spokojené dítě, a to do té míry, jak je to jen možné. Hlavní část odpovědnosti v tomto procesu nesou rodiče a učitelé. Důležité je, aby rodiče i učitelé poskytli dítěti co nejbezpečnější prostor pro rozvoj a jeho školní práci. Výhodou pro to je, když je možné uvidět, jak se na tomto výchovně vzdělávacím procesu podílejí jednotlivé subjekty - rodiče, učitelé, žáci. Převzetím odpovědnosti za svou část dáváme respekt a důvěru i ostatním složkám systému, vstupujeme do opravdové partnerské úrovně vztahu.
Práce učitele se dnes stává stále náročnější a to i svými nároky na osobnostní a profesní rozvoj. Hlubší pochopení souvislostí staví před každého nové požadavky, které se často dotýkají jeho niterních tabu. To je situace, která není jednoduchá. Přináší však možnost změny, dosažení trvalého pocitu zakotvení a uspokojení z práce. Ve svých důsledcích přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole jak pro učitele, tak pro žáky a jejich rodiče. 
 
Lektor kurzu: Mgr. Čeněk Rosecký
 
 
 
Nabídku konkrétních termínů otevřených seminářů naleznete v Kalendáři akcí.
Akci si rovněž můžete objednat na školu pro celou sborovnu.