PRO RODIČE - Desatero domácího učení. Jak se učit doma s dětmi

Asi už jste zjistili, že učit se doma s vlastními dětmi je pro někoho, kdo se tomu nikdy přímo nevěnoval, celkem náročné. Pokud ale dodržíte těchto pár základních pravidel, půjde to snadno, a ještě můžete s vaším dítětem prožít hezké chvíle.

Nechat vše jenom na on – line učebních materiálech sice pohodlné, ale ne úplně ideální. „Aby se totiž aktivovala ta správná mozková centra, je nezbytné zapojit ruce dítěte. Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení. A o tom je právě činnostní učení. Jak tedy přistoupit k učení dětí doma?

Sdílet na Facebooku
1. Nastavte si pravidla a bezpečné hranice

Dítě se musí cítit v bezpečí pevných hranic. A potřebuje od Vás nastavit, co se bude dít. Když se velcí postarají, může dítě zůstat dítětem. Například: "Teď jsi doma a nastavíme si to tak, že se budeme učit vždy dopoledne a odpoledne. Až uděláš, co ti zadám já nebo paní učitelka, skončíme. Rozsah (zejména u některých dětí) je lépe ohraničit splněním úkolů než časem.

Poznámka: Jsou totiž, které zvládnou daný čas promarnit - dělají, že pracují, ale myslí na něco jiného. Navíc se dítě učí samo (s naší dopomocí) stanovit si přiměřené cíle a hospodařit s časem.
Příklad: Dopoledne si dítě z každého předmětu splní úkol zadaný paní učitelkou (cca 1 hod.) a odpoledne má od rodiče zadané procvičování na PC a čtení nahlas (taky asi 1 hod.). Ví, že když nesplní, tak nemá hry na mobilu (30 min.). Takže teď za mnou chodí, jestli už se může jít učit ;-)

2. Vytvořte pracovní místo, kde se budete učit

Ideálně pořád stejné. Připravte si materiál – pomůcky, sešity. Vytváření pracovního místa je už samo o sobě učením (kompetence pracovní). Zapojte proto dítě a učte ho udržovat si na tomto místě pořádek.

3. Stanovte si cíl. Zvolte učivo. Zkuste dítě motivovat

Nejlepší motivace je příběhem. „No to jsem zvědavý, co se dneska naučíme.“ Sladkosti a hraní na PC, nejsou sice úplně ideální, ale v dané situaci se toho – v rozumné míře – nemusíte bát.

4. Hledejte spolu s dítětem, co už umí

Vracejte se v učivu dozadu tak dlouho, až dojdete k místu, které dítě umí. A dále postupujte vždy od jednoduchého ke složitějšímu, až když si budete jisti, že danou látku dítě ovládá.

5. Jednotlivé postupy dělejte krátce

Rozumné je postup (předmět, učivo) změnit, dokud dítě baví. „A teď zkusíme něco jiného.“ Nenechte dítě, aby se učením „otrávilo“.

6. Netlačte na výkon

Platí, že klid a trpělivost jsou základ. Když to nejde, tak to nejde. Půjde to příště. Zachovejte klid. Pokud ucítíte, že na vás jde rozčilenost, okamžitě přestaňte!

7. Nechte dítěti prostor, ať co nejvíce věcí a jevů objeví samo

To samozřejmě neznamená, že ho v tom necháte plácat. Propojte výuku s jeho životem a dalšími věcmi. Nechte ho, ať o tom, co dělá, mluví svým jazykem. A učte ho, aby si po sobě výsledek samo zkontrolovalo.

8. Dítěti umožněte zažívat pocit úspěchu

To je nesmírně důležité. Nebuďte perfekcionisté. Obrovský úspěch je už to, že dítě pracuje. Vždyť se to teprve učí!

9. Chvalte dítě za vše, co se mu daří

Řekněte mu, jak jste na něj pyšní, že s vámi pracuje, že vás poslouchá, jak mluví, že se soustředí. Dejte mu důvěru, že to zvládne. A na konci vyjádřete uznání, jak jste to spolu zvládli.

10. Váš vztah s vaším dítětem je nejvíc. Nedovolte, aby ho učení ničilo.

Buďte pro něj přítomní emočně. Uznejte jeho pocity, i pro něj je to těžké období. Dítě vnímá naše strachy. Netlačte to hlavou – co by se mělo, jaké je. Důležitější, než co se dítě naučí, je váš vztah. Byla by škoda poškodit ho kvůli snaze dítě něco mermomocí naučit.
Není nic neobvyklého, že se dítě může začít vnitřně bránit a ani neví proč. „Pokud se vám dítě takzvaně „blokne“, netlačte a raději další učení odložte. Obejměte ho a řekněte, že víte, co cítí a dělejte něco jiného, co dítě baví. Něco skutečně lehkého, veselého, kde bude moci uspět.“
Pokud už se vaše dítě uzavřelo nebo vám přetekl pohár trpělivosti, nebuďte z toho nešťastní, je to normální. Běžte za dítětem, dotkněte se ho a řekněte mu, že vaše rozčilení nepatřilo jemu. „Řekněte mu, že to byla vaše bezmoc, zoufalství, či strach… Dítě vás vezme na milost a nejspíš se samo bude chtít přitulit. Ono vás totiž miluje. A teď zamáčkněte slzy a běžte to udělat,“.

Pokud se chcete vašim dětem věnovat skutečně smysluplně a efektivně, nabízíme vám praktické sety pro činnostní učení – Karty a šablony pro činnostní učení v Matematice (1-9), Geometrii (1-5) , Českém jazyce (1-5), Angličtině (1. stupeň) a Prvouce (1-3). Stačí si vybrat příslušný ročník.

Najdete je v našem e-shopu i s ukázkami.
český jazyk/ matematika/ angličtina/ prvouka
 

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

  • Aktivizující metody práce.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
  • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
  • Využití mezipředmětových vztahů.
  • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
  • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
  • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
  • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
  • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více