Hlavní menu

Pracovní karty a šablony pro činnostní učení Prvouky ve 3. ročníku

Chcete učit skutečně efektivně a smysluplně?

Tým lektorů Tvořivé školy pro Vás sestavil soubor nejlepších činnostních postupů pro výuku Prvouky ve 3. ročníku ZŠ. Soubor obsahuje výhradně mnohaletou praxí prověřené činnostní postupy s jasným didaktickým cílem. Je přínosem pro žáky nadané a zároveň výborně poslouží při prevenci a nápravě poruch učení.

Dostupnost Skladem
Cena
185 Kč včetně DPH
Cena bez DPH 168 Kč
ks

Další informace

Postupy zařazené do souboru umožňují:

-          Efektivní vyvozování a procvičování učiva.

-          Aktivní zapojení všech žáků do výuky všemi smysly (vč. žáků se SVP)

-          Možnost zažívat úspěch a radost z učení jak pro žáky, tak pro učitele.

-          Smysluplný rozvoj komunikace a logického myšlení a všech potřebných kompetencí.

 

Stačí Vám jediný soubor. Jednotlivé pomůcky ze souboru si pro žáky snadno nakopírujete. Práce s toto pomůckou je pro žáky poutavou aktivitou, která vede nejkratší cestou k cíli – k pochopení a osvojení potřebných dovedností a probíraného učiva. Jednotlivé činnosti s pomůckami provádějte vždy tak krátce a často, aby žáky nepřestaly bavit. Lze je využívat průběžně po celý školní rok.

Autorky souboru jsou učitelky z praxe, které na základní škole s úspěchem činnostně učí již více než 15 let.

Všechny karty a šablony jsou doplněny praktickým metodickým návodem.

 

Obsah:

I. Naše vlast
 
1. Symboly české státnosti
2. Historická země ČR
3. Pohoří ČR
4. Vodstvo ČR
5. Nížiny v ČR
6. Kraje ČR
7. Jsme Evropané
 
II. Svět kolem nás - neživá příroda
 
8. Podmínky pro život
9. Koloběh vody v přírodě
10. Lidské výtvory
 

III. Svět kolem nás - živá příroda

 

11. Živočichové

12. Vývojová stádia

13. Rostliny v lese, lesní patra

14. Houby

15. Ochrana přírody

 

 
Formát A4, černobílý tisk, 45 stran
Autor: Dagmar Svobodová
Vydavatel: Tvořivá škola s.r.o.

Kategorie produktu