PF 2019

Děkujeme všem za přízeň v letošním roce, velmi si jí vážíme.

Pevné zdraví, dostatek nadhledu, radost ze života a pořádně přidáno v roce 2019

Vám přeje Vaše Tvořivá škola.

 

PF 2019

Developed by Via Aurea.