Objednání kurzů DVPP na klíč - možnosti

V případě zájmu Vám můžeme uspořádat školení na klíč. Semináře nabízíme školám nebo zařízením pro DVPP. Naše kurzy jsou zaměřené na oborové didaktiky a řešení aktuálních potíží peadagockých pracovníků. Lektory didaktických kurzů jsou výhradně pedagogové z učitelské praxe.

Kurzy jsou vhodné jak pro pedagogy, tak jejich asistenty, dle témat také pro výchovné poradce, ředitele, pedagogy volného času nebo studenty těchto oborů. Cílíme zejména na učitele MŠ a ZŠ, některá témata jsou vhodná i pro pracovníky ZUŠ, SŠ nebo VOŠ.

Vzhledem ke skutečnosti, že akreditační systém v rámci DVPP byl zrušen, budou nám během roku 2024 postupně akreditace dobíhat a není již možné zažádat o prodloužení. Výhledově proto budeme nabízet pouze kurzy neakreditované, v roce 2024 je platná akreditace na dotaz.

Sdílet na Facebooku

CENY KURZŮ NA KLÍČ platné od 1. 1. 2024

 • Kurz 4 výukové hodiny: 19 000 Kč (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 1000 Kč). 
 • Kurz 8 výukových hodin: 28 000 Kč (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 1950 Kč). 

V případě vašich speciálních požadavků nebo dle dostupnosti místa konání pro lektora může být cena přizpůsobena.
Jiné časové dotace naceníme na vyžádání.

Témata kurzů (pro sborovny, MAS, MAP, SVČ/CVČ/DDM a pod.)

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů, systemická pedagogika

  • Jak nevyhořet a být a utoritou (dop. rozsah 8 vyuč.hodin)
  • Jak nevyhořet (dop. rozsah 4 vyuč. hodiny)
  • Jak být autoritou (dop. rozsah 4 vyuč. hodiny)
  • Jak komunikovat (dop. rozsah 4 vyuč. hodiny)
  • Jak vytvořit funkční tým (v rámci školy/třídy; dop. rozsah 4 vyuč. hodiny)
    
 • Matematická gramotnost a pregramotnost (poslední roč. MŠ/přípravná třída, 1.-.9 roč.)

  • Matematika činnostně v konkrétním ročníku, dop. rozsah 8 vyuč. hodin
  • Geometrie činnostně v 1./2./3. vzdělávacím období,  dop. rozsah 4 vyuč. hodiny
  • Tematické semináře (konkrétní učivo, např. násobilka a dělení),  dop. rozsah 4 vyuč. hodiny
    
 • Čtenářská gramotnost a pregramotnost (poslední r. MŠ/přípravná třída, 1.-5. roč.)

  • Český jazyk činnostně v konkrétním ročníku, dop. rozsah 8 vyuč. hodin
  • Tematické semináře (konkrétní učivo, např. nácvik čtení),  dop. rozsah 4 vyuč. hodiny
  • Podpora čtenářství, čtenářské lekce a dílny, dop. rozsah 4 vyuč. hodiny
    
 • Anglický jazyk (1. stupeň ZŠ)

  • Anglický jazyk činnostně, v konkrétním ročníku/ podle pokročilosti, dop. rozsah 4/8 vyuč. hodiny
    
 • Činnostní učení (1. stupeň ZŠ/ 2. stupeň ZŠ)

  • Seznámení s principy a přístupem činnostního učení, základní postupy a pomůcky; napříč ročníky a předměty, bez ucelené metodiky, dop. rozsah 4 vyuč. hodiny

Další témata možná po domluvě.

Semináře pro rodiče žáků

 • Samostatná přednáška v délce cca 1,5 hodiny: 5 500 Kč + cestovné (skupina do 10 osob, každý další účasník za příplatek 135 Kč).
 • Samostatná přednáška v délce cca 3 hodiny: 10 400 Kč + cestovné (skupina do 10 osob, každý další účasník za příplatek 250 Kč).

Pro rodiče můžeme uspořádat přednášku na téma výchovy, komunikace, spolupráce se školou apod. V případě zájmu o didaktická témata, školení pro rodiče "domškoláků", zvolte spíše variantu školení pro sborovnu.

Bližší informace o spolupráci s naší institucí Vám ráda poskytne Ing. Jana Procházková, tel: 548 220 002, mob 774 19 18 13, e-mail: info@tvorivaskola.cz

12. 12. 2023, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Anotace:

Nástup dítěte do školského zařízení je pro něj velkou a často dramatickou změnou. Je třeba, aby si zvyklo na režim, systematickou práci a nové vrstevnické vazby. Vše je pro něj nové, i když zpravidla školu již navštívilo a ví, že jde do bezpečného prostředí. Je však v jiné roli, je starší a hra se mění v povinnosti. A také je třeba, aby tuto změnu akceptovala rodina a celý proces zaškolení byl kooperací rodiny a školy, kde klientem je vždy dítě. A samozřejmě akceptovat, že hlavní podíl odpovědnosti za dítě mají vždy rodiče.

Seznamte se s významem zralosti osobnosti žáků nejen pro efektivitu učení, ale především pro jejich další harmonický vývoj. Podíváme se spolu na význam rozvoje motivace a přípravu dítěte na celoživotní vzdělávání a společnou práci s důrazem na rizika, ke kterým vede jednostranné zahlcování žáků.

 

ČJ

9. 1. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 4. ročníku.
 • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
 • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
 • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 

Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ (webinář)

Zdravě se hýbat a být v pohodě - dětská jóga

1 210 Kč
TV

9. 1. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Zdravý pohyb ve výuce TV„Cvičení s využitím prvků terapeutické jógy, dětské jógy.

Hledáte novou inspiraci do svých hodin Tv nebo tematicky zaměřenou náplň tělovýchovných chvilek? Pak je tento webinář určen právě pro Vás!.

Na webináři:

 • zažijete aktivní cvičení terapeutické jógy
 • se naučíte cvičit sestavu vhodnou pro začátečníky i pokročilejší cvičence
 • dostanete návod na nácvik jednotlivých pozic vedoucích ke správnému držení těla a jejich uplatnění v hodinách TV, či v tělovýchovných chvilkách.
 • na závěr se můžete těšit na ukázkovou hodinu tematicky zaměřenou na Pozdrav slunci a pozdrav měsíci s využitím nacvičených pozic a příběhu pro děti

Během webináře doporučujeme mít na sobě cvičební úbor nebo pohodlné oblečení, připravte si podložku a deku.

Kurz je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, předkládané aktivity jsou pak vhodné zejména pro žáky 0.-3. ročníku ZŠ.

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více