Objednání kurzů DVPP na klíč - možnosti

V případě zájmu Vám můžeme uspořádat školení na klíč. Semináře nabízíme školám nebo zařízením pro DVPP. Naše kurzy jsou zaměřené na oborové didaktiky a řešení aktuálních potíží pedagogických pracovníků. Lektory didaktických kurzů jsou výhradně pedagogové z učitelské praxe.

Kurzy jsou vhodné jak pro pedagogy, tak jejich asistenty, dle témat také pro výchovné poradce, ředitele, pedagogy volného času nebo studenty těchto oborů. Cílíme zejména na učitele MŠ a ZŠ, některá témata jsou vhodná i pro pracovníky ZUŠ, SŠ nebo VOŠ.

Vzhledem ke skutečnosti, že akreditační systém v rámci DVPP byl zrušen, budou nám během roku 2024 postupně akreditace dobíhat a není již možné zažádat o prodloužení. Výhledově proto budeme nabízet pouze kurzy neakreditované, v roce 2024 je platná akreditace na dotaz.

Sdílet na Facebooku

CENY KURZŮ NA KLÍČ platné od 1. 1. 2024

 • Kurz 4 výukové hodiny: 19 000 Kč (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 1000 Kč). 
 • Kurz 8 výukových hodin: 28 000 Kč (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 1950 Kč). 

V případě vašich speciálních požadavků nebo dle dostupnosti místa konání pro lektora může být cena přizpůsobena.
Jiné časové dotace naceníme na vyžádání.

Témata kurzů (pro sborovny, MAS, MAP, SVČ/CVČ/DDM a pod.)

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů, systemická pedagogika

  • Jak nevyhořet a být autoritou (dop. rozsah 8 vyučovacích hodin)
  • Jak nevyhořet (dop. rozsah 4 vyuč. hodiny)
  • Jak být autoritou (dop. rozsah 4 vyuč. hodiny)
  • Jak komunikovat (dop. rozsah 4 vyuč. hodiny)
  • Jak vytvořit funkční tým (v rámci školy/třídy; dop. rozsah 4 vyuč. hodiny)
    
 • Matematická gramotnost a pregramotnost (poslední roč. MŠ/přípravná třída, 1.-.9 roč.)

  • Matematika činnostně v konkrétním ročníku, dop. rozsah 8 vyuč. hodin
  • Geometrie činnostně v 1./2./3. vzdělávacím období, dop. rozsah 4 vyuč. hodiny
  • Tematické semináře (konkrétní učivo, např. násobilka a dělení), dop. rozsah 4 vyuč. hodiny
    
 • Čtenářská gramotnost a pregramotnost (poslední r. MŠ/přípravná třída, 1.-5. roč.)

  • Český jazyk činnostně v konkrétním ročníku, dop. rozsah 8 vyuč. hodin
  • Tematické semináře (konkrétní učivo, např. nácvik čtení), dop. rozsah 4 vyuč. hodiny
  • Podpora čtenářství, čtenářské lekce a dílny, dop. rozsah 4 vyuč. hodiny
    
 • Anglický jazyk (1. stupeň ZŠ)

  • Anglický jazyk činnostně, v konkrétním ročníku/ podle pokročilosti, dop. rozsah 4/8 vyuč. hodiny
    
 • Činnostní učení (1. stupeň ZŠ/ 2. stupeň ZŠ)

  • Seznámení s principy a přístupem činnostního učení, základní postupy a pomůcky; napříč ročníky a předměty, bez ucelené metodiky, dop. rozsah 4 vyuč. hodiny

Další témata možná po domluvě.

Semináře pro rodiče žáků

 • Samostatná přednáška v délce cca 1,5 hodiny: 5 500 Kč + cestovné (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 135 Kč).
 • Samostatná přednáška v délce cca 3 hodiny: 10 400 Kč + cestovné (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 250 Kč).

Pro rodiče můžeme uspořádat přednášku na téma výchovy, komunikace, spolupráce se školou apod. V případě zájmu o didaktická témata, školení pro rodiče "domškoláků", zvolte spíše variantu školení pro sborovnu.

Bližší informace o spolupráci s naší institucí Vám ráda poskytne Ing. Jana Procházková, tel: 548 220 002, mob 774 19 18 13, e-mail: info@tvorivaskola.cz

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 3 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Aktivizující metody práce.
 • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
 • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
 • Využití mezipředmětových vztahů.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
 • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
 • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

M

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro  činnostní učení M ve 4. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

AJ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více