O LETNÍCH ŠKOLÁCH PRO PEDAGOGY - Rozhovor

Chcete letní volno využít krom odpočinku, také k profesnímu rozvoji? Zvažujete účast na letním kurzu? Pak je právě Vám určen následující rozhovor. Seznámí vás se základními informacemi, co Vás čeká a jak vše probíhá.

Sdílet na Facebooku

Jak byste představili Vaše letní školy? Jaké základní informace potřebuje účastník vědět?

Letní Tvořivé Školy pořádáme od roku 2003 a tradičně je o ně velký zájem. Během letošního léta poběží čtyři – v Sudislavi nad Orlicí, Velehradě, Praze a v Olomouci. Na každé letní škole si mohou účastníci vybrat z více kurzů. Všechny letní školy jsou čtyřdenní, většina se zajištěným ubytováním a plnou penzí. Pouze letní škola v Praze je příměstská s obědy v ceně.

Do konce března můžete využít odeslání přihlášky za výrazně výhodnější cenu.

 

Pro koho je letní škola určena, jaká je Vaše cílová skupina?

Letní školy jsou primárně cílené na pedagogy. Dle konkrétního tématu jde o učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, učitele škol běžných i speciálních, případně ZUŠ nebo SŠ. Krom pedagogů, naše kurzy navštěvují i asistenti a vychovatelé či osoby věnující se doučování.

 

Jakým konkrétním oblastem se budou pedagogové věnovat?

Na letních školách běží kurzy didaktické (M, Čj, Aj, naukové předměty), kurzy zaměřené na Výchovy (Vv, Tv, Hv) a kurzy osobního rozvoje pedagogů (Výchova a vzdělávání, Systemická pedagogika).

Kompletní přehled letních škol najdete na našem webu v sekci letní školy. Najdete zde v levém menu také podrobnosti k jednotlivým místům.

 

Na co se mohou učitelé konkrétně těšit? Co si vyzkouší?

Kurzy jsou postavené tak, aby si účastníci odnesli maximum informací a dovedností, které upotřebí v praxi. Didaktické kurzy předávají konkrétní tvořivé postupy a didaktické hry formou činnostního učení. Hlavním mottem je teze: „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení a emoční inteligenci.“ Všechny postupy staví na aktivním zapojení žáků všemi smysly. Samozřejmostí je rozvoj klíčových kompetencí. Jsou vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky mimořádně nadané. Frekventanti si aktivně vyzkouší veškeré aktivity z pozice žáka.

Kurzy zaměřené na výchovy jsou koncipovány zážitkově. Účastníci si aktivně vyzkouší vybrané techniky. Nebudou chybět stručné metodické pokyny, návody pro práci s žáky ve třídě.

Kurzy z oblasti osobního rozvoje probíhají formou krátkých teoretických bloků doplněných o praktické ukázky a vzorové příklady. V případě zájmu se rozebírají také konkrétní kazuistiky z praxe.

Na všech kurzech je prostor pro výměnu zkušeností s výukou, jak přímo ve výuce, tak o přestávkách nebo při večerním programu. Zakládáme si na tom, že naše kurzy jsou praktické, smysluplné a efektivní.

 

Můžete prosím představit Vaši instituci, další aktivity, případně lektory, kteří u Vás působí?

Jsme Tvořivá škola - akreditovaná vzdělávací instituce. Kurzy DVPP pořádáme od roku 2001. Za tu dobu jsme připravili ke 4000 akcí a proškolili již desetitisíce učitelů. Jsme tým lidí, co miluje kantořinu, chce ji dělat dobře a předávat své zkušenosti dál.

Snažíme se držet vysokou laťku v kvalitě školení i organizaci akcí a neustále rozšiřovat paletu nabízených akcí i produktů. Reagujeme na soudobé trendy, ale neztrácíme při tom pevnou půdu pod nohama, vždy nám to celé musí dávat smysl. Nenajdete u nás zbytečnou teorii nebo sáhodlouhé zpovídání účastníků. Lektoři nejsou žádní teoretici, ve svém oboru mají vždy dlouholetou praxi a vychází ze svých zkušeností.

Dalším bonusem je, že ukazované postupy nejsou vázány na žádný konkrétní učební materiál. Můžete je využít v kombinaci s libovolnými učebnicemi a PS. Naše organizace také vydává vlastní metodické příručky a didaktické pomůcky a hry. Stěžejní jsou při tom soubory Karet a šablon, které kombinují drobné kopírovatelné pomůcky pro žáky a metodiku práce s nimi, vždy pro konkrétní předmět a ročník. Většina kurzů obsahuje v ceně akce i příslušný materiál pro další práci.

 

V čem se letní škola liší oproti jiným formám DVPP?

Letní škola nabízí kromě intenzivní výuky a osobního předání vědomostí a dovedností také dostatečný prostor pro setkávání, aktivní odpočinek, relaxaci a „dobití baterií“. Ale také poznávání nových míst, lidí a utváření nových přátelství, ať už na pracovní nebo osobní úrovni. Děláme vše pro to, aby všichni účastníci byli po všech stránkách maximálně spokojení.

23. 4. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Zajímává Vás jak se s druhými úspěšně domluvit a řešit případné konflikty?  Systemicky čistá komunikace spolu s postojem a přístupem tvoří základ dobrého vztahu učitele s žáky a jejich rodiči, ale také s kolegy a s vedením školy. Kurz seznamuje s metodou nenásilné komunikace, ukazuje nejčastější komunikační chyby a předkládá smysluplné a důstojné řešení konfliktních situací.

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

cyklus čtyř webinářů

4 680 Kč
VV

24. 4. 2024, 29. 4. 2024, 6. 5. 2024, 13. 5. 2024, zahájení v 14:00

16 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Přihlaste se na celý volný cyklus webinářů Tvořivé metody ve výuce VV pro náměty do VV! Během čtyř setkání postupně projdete témata Kreslení pravou mozkovou hemisférou, Lidská postava, Barva a Hry ve VV.
Časová dotace 4x4 hodiny

Cyklus zahrnuje tyto webináře:

Lze se hlásit i samostatně, jen na dílčí webináře. Počet míst pro absolvování celého cyklu za výhodnější cenu je omezen.

Tvořivé metody ve výuce VV (webinář)

Metoda kreslení pravou hemisférou ve škole i mimo ní

1 380 Kč
VV

24. 4. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ
Rodiče

Anotace:

Seznamte se s metodou kreslení pravou mozkovou hemesférou a jejím možným využitím na 1. stupni ZŠ! Webinář je určený všem, kdo hledají postupy, náměty a metody do výtvarné výchovy - pedagogům a ostatním, kteří mají chuť děti výtvarně podpořit, zkušeným i začínajícím učitelům a také rodičům.

Obsah akce:

  • Principy metody výuky kreslení pravou hemisférou
  • Možnosti využití metody kreslení pravou hemisférou při výuce výtvarné výchovy
  • Nabídka konkrétních činnostních postupů a námětů, které nenásilně rozvíjejí výtvarné dovednosti a výtvarnou sebedůvěru v jakémkoli věku, od předškolního věku po dospělost

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více