Hlavní menu

Nejlepší škola pro vaše dítě je pravděpodobně ta, která je nejblíž.

Sdílet na Facebooku

Nejlepší škola pro vaše dítě je pravděpodobně ta, která je nejblíž.

Každý rodič si přeje, aby jeho dítě chodilo do té, pokud možno „nejlepší školy“. Rodiče se rozhodují na základě vlastních či zprostředkovaných zkušeností a také podle představ, co podle nich učiní jejich dítě co nejspokojenějším a nejúspěšnějším člověkem, respektive ambicí, koho by z dítěte chtěli mít. Jaká škola je ale pro vaše dítě skutečně ta nejlepší?

Úroveň a zaměření škol je samozřejmě různá a lze se na ni dívat z hledisek celé řady faktorů. Jaké didaktické postupy, materiály a pomůcky se ve škole používají – drilují nebo používají tzv. moderní aktivizační metody? Jak přistupují k žákům – respektují osobnost a jedinečnost dítěte? Jak je škola vybavená a co nabízí? Má k dispozici tělocvičnu, venkovní sportoviště, bazén, PC-učebnu, učebnu jazyků, kroužky? Jaké je sociální složení rodin žáků školy?

třída s R. ZilayovouA tak rodiče hledají potřebné informace na internetu, vedou diskuze s ostatními rodiči a snaží se najít tu z jejich pohledu nejlepší školu. „Pokud rodiče chtějí z dítěte vysokoškoláka, je přirozené, že hledají školu, která dítě připraví na přijímací zkoušky. Zatímco rodiče kontaktní budou hledat spíše školu, která umožní všestranný rozvoj jejich dítěte v souladu s jeho přirozenými potřebami a zájmy,“ vysvětluje ředitel Tvořivé školy Čeněk Rosecký. Otázka ovšem zní, co je skutečně nejlepší pro dítě?

Z pohledu systemické pedagogiky, je pro zdravý vývoj dítěte nejdůležitější, do jaké míry jsou naplněny jeho základní dětské potřeby, kterými jsou:

  1. Potřeba, aby se rodiče milovali nebo alespoň respektovali – tj. vzájemná úcta rodičů.
  2. Potřeba být dítětem -tj. nemuset řešit „věci“ nepřiměřené svému věku – nepřetěžování emocemi a starostmi dospělých.
  3. Potřeba bezpečí pevných hranic neboli řádu, který nastavují doma rodiče a ve škole učitelé a možnost tyto hranice testovat, a tak se učit řádu života.
  4. Potřeba, aby z dítěte nikdo nedělal „blbečka“ – důvěra, že dítě zvládne svůj život (chcete-li osud) po svém. Jedná se o schopnost rodičů a pedagogů uvidět a uznat, že dítě má svůj osud – někdy bohužel dost těžký – a že před jeho vlastním osudem nikoho nezachráníte, ani své dítě. Může to ho ale připravit na to ho unést. A k tomu je nejdůležitější vedení k samostatnosti. Nedělejte za dítě nic, co může udělat ono samo.

Když se nad uvedenými potřebami zamyslíme, zjistíme, že primárně důležité jsou vlastně zcela jiné věci než z jakých učebnic, jakou metodou a jakým přístupem bude dítě vyučováno.

„Nechci metodiku výuky v žádném případě snižovat. Její význam je samozřejmě značný. Sám se rozvoji motivace a didaktických metod věnuji ve Tvořivé škole již 20 let. Ale z pohledu života a toho, co obnáší, je to až na druhém místě. Psychologicky je potvrzeno, že základní charakter dítěte se utváří v období do 4 let věku dítěte na základě všech jeho osobních, rodinných a rodových determinací. Následný rozvoj logického myšlení a na něj přímo navazující emoční inteligence je jakousi nadstavbou, kterou následně charakter využívá nebo také zneužívá podle daných životních okolností. Ze své praxe znám stejné množství nespokojených jedničkářů (lidí s vysokoškolským vzděláním) jako propadlíků (lidí se základním vzděláním). Život zkrátka nelze mít pod kontrolou tak, jak bychom si představovali. Vždy bude větší než my,“ řekl Čeněk Rosecký.

Rozhodující faktory pro to, zda a jak se bude dítěti ve škole dařit, popsal už Komenský a jsou pořád stejné:

  1. Rodiče: To, jak se svému dítěti věnovali a věnují (materiálně, ale především emočně). Obvykle přitom kopírují své rodové vzorce – pokud je vnímají jako hodnotné a prospěšné. Nebo se snaží o pravý opak toho, co museli prožívat sami.
  2. Žák: Jeho přirozené nadání, talenty, dary a také zátěže, které nese ze své rodiny a svého rodu.
  3. Učitel. Stupeň jeho osobností úrovně – jeho charakter, moudrost a sebehodnota. Učitele si většinou stejně nevyberete (v době zápisu se na školách mnohdy ještě neví, kdo bude učit v první třídě nebo se to pak změní).
  4. Metoda – vhodně zvolená a smysluplně vedená metoda je významnou podporou pro dítě. Tvořivá škola používá výhradně v praxi ověřené aktivní postupy, které vedou k tomu, aby se děti nenudily. Do výuky zapojuje všechny smysly a každému dítěti umožňuje ve výuce zažívat samostatné objevování poznatků, a především radost a úspěch. Je to moderní forma učení pravou hemisférou.

„Pokud na to máte čas a peníze, vozte dítě do školy třeba přes celé město. Zajistíte pro ně menší množství spolužáků s průměrně vyšším IQ ve třídě, individuální přístup a možná o něco více mimoškolních aktivit a kroužků. Pokud ale vidíte, že už nyní jedete na doraz, uvědomte si, že odvoz dítěte do školy vás bude stát cca 2 hodiny denně a také dost peněz. Výsledný stres může neblaze ovlivnit vaše partnerství i práci, a to může mít pro zdravý vývoj vašeho dítěte zcela fatální důsledky,“ vysvětluje Rosecký.

Volba školy, která je nejblíž, umožní vašemu dítěti chodit do školy pěšky, čímž významně přispěje k rozvoji jeho samostatnosti, sebejistoty a schopnosti utvářet si svůj život. Umožníte dítěti mít kamarády v místě svého bydliště. „Ušetříte značné množství času, peněz a energie spojených s dovozem dítěte do školy. Této energie pak můžete následně využít k trávení času s rodinou a harmonizaci vašich vztahů, což je ro zdravý vývoj a spokojený vývoj vašeho dítěte zcela zásadní,“ řekl Rosecký.


„Pamatujte si, ať se rozhodnete jakkoliv, rozhodnete se správně. Kdo jiný by měl vědět, co je pro jeho dítě dobré, když ne jeho rodič. Jediné, co zbývá, je za své rozhodnutí přijmout odpovědnost a hlavně věřit svému dítěti, že to zvládne,“ uzavírá Rosecký, ředitel Tvořivé školy.


Co z toho všeho vyplývá? Škola samotná není až tak podstatná. Rozhoduje lidský faktor. Rodiče si nevyberete a učitele většinou taky ne. Je to taková velká vesmírná loterie. A proto doporučujeme řídit se se selským rozumem.