Letní škola Písek 2014

Hlava, srdce, ruce na Tylovce

S tímto mottem Tvořivé školy, akreditované vzdělávací instituce, usedlo 11. srpna do lavic Základní školy Josefa Kajetána v Písku 89 učitelek a učitelů ze základních škol z celé České republiky, aby se tu v rámci aktivního prázdninového odpočinku vzdělávali. Jednalo se již o jedenáctý ročník letních intenzivních kurzů činnostního učení Tvořivé školy.

Pedagogickým pracovníkům, kteří projevili zájem o smysluplné praktické metody výuky, tu nabídlo pět zkušených certifikovaných lektorek s mnohaletou praxí konkrétní postupy činnostního učení. Předkládané metody jsou univerzálně využitelné v kombinaci s libovolnými učebními materiály i dalšími metodami učení. Jejich smyslem je maximální zapojení žáků do výuky, podpora jejich tvořivého myšlení a samostatného uvažování. Metody jsou založeny na názorné výuce, pracují se všemi smysly žáků. Ti pak mohou s pomocí jednoduchých pomůcek a svého učitele sami objevovat nové poznatky a zákonitosti.

Letní škola v Písku probíhala až do 14. srpna a účastníci si mohli vybrat ze čtyř nabízených didaktických kurzů zaměřených na činnostní učení: prvouky v 1. až 3. ročníku, matematiky ve 3. ročníku, matematiky v 6. a 7. ročníku a anglického jazyka ve 3. až 5. ročníku. Ubytování a stravování bylo pro zájemce zajištěno v Domově mládeže a školní jídelně na Budějovické ulici. Mimo nabitý výukový program měli účastníci také prostor pro poznávání Písku a jeho okolí, nebo výměnu zkušeností s ostatními účastníky, třeba při posezení na nábřeží.

Ohlasy na ukončenou letní školu byly převážně velmi pozitivní. Účastníci si často posteskli, že vše uteklo až příliš rychle. Věříme, že všichni odjížděli domů spokojení a i za ně děkujeme Základní škole J. K. Tyla i Domovu mládeže za poskytnuté zázemí a péči.

Developed by Via Aurea.