Letní škola Kolín 2014 - Fyzika

Letní škola v Kolíně se uskutečnila v termínu 14. 7. – 17. 7. 2014. Zaměřená byla na činnostní učení fyziky, tentokrát v 8. a 9 ročníku. Celkem ji absolvovalo 15 učitelů fyziky na ZŠ a jak vyplývá z jejich ohlasů, všichni byli nadšeni.

Výuka probíhala pod vedením Oldřicha Keltnera, zkušeného učitele a výborného lektora Tvořivé školy za asistence jeho kolegyně ze ZŠ Prokopa Velikého v Kolíně Martiny Jirovské. 

Sdílet na Facebooku

Frekventanti získali paletu pokusů doplňující výuku fyziky v 8. a 9. ročníku podle učebnic Tvořivé školy. Používané důmyslné a velmi efektivní pomůcky jsou z dílny firem Comenius,  Arianne Schola, částečně také od Václava Piskače z Brna a v neposlední řadě také z valstní výroby Oldřicha Keltnera, a jeho kolegů ze školy Milana Kašpara a Martiny Jirovské. K veškerému učivu účastníci dostali zdrama pracovní listy, prezentace a pomůcky, které zdejší kolektiv fyziků školy při každodenní výuce používá.

Středeční odpoledne bylo, jako již tradičně, věnováno výrobě velice jednoduchých pomůcek pro výuku elektřiny ve školní dílně. Tuto aktivitu zařazujeme pro zpestření letní školy i pro jakýsi oddych účastníků od systematického předvádění pokusů a výkladu. Zároveň si účastníci letní školy sami vyzkoušeli, že výroba pomůcek není nijak náročná, materiál na výrobu je dostupný a že zakopaný pes je pouze v tom, že mnohé školy neuváženě zrušily školní dílny. Všichni se mohli na místě přesvědčit, že na škole v Kolíně, kde školní dílna funguje, si žáci sami pomůcky k výuce vyrábějí, a tudíž si mohou i následně prakticky poznatky z fyziky ověřit.

Nezapomněli jsme také na kulturní vyžití účastníků. V podvečerních úterních hodinách proto Mgr. Martina Jirovská podnikla pro zájemce vycházku po městě Kolíně.

Ubytování bylo pro zájemce zajištěno v internátu SŠ informatiky a spojů a stravování v restauraci U Červených. Účastníci k němu neměli žádné připomínky. Bylo to dáno i tím, že obojí bylo v těsné blízkosti školy. Na závěr snad můžeme za oba lektory konstatovat, že letní škola byla úspěšná a že účastníci odjížděli spokojení a mnozí s přáním navštívit také kurz zaměřený na učivo 6. a 7. ročníku.

Děkujeme a těšíme se na shledanou.

Mgr. Martina Jirovská a Mgr. Oldřich Keltner

12. 3. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Hledáte náměty do hodin? Nevíte, jakým způsobem podpořit žáky se SVP? Přijďte si pro praktické tipy a postupy, které pomohou těmto žákům zvládnout učivo. Aktivity můžete využít při práci s celou třídou, nebo individuální výuce či doučování.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Předávané aktivity jsou zaměřené na předcházení i nápravy specifických poruch učení. Zaměříme se v nich zejména na rozvoj zrakové a sluchové percepce a pozornosti. Získáte ucelený soubor postupů a forem učení. Postupy umožňují interaktivní zapojení celé třídy, nejen vybraných žáků. 

Těšte se na:

 • Aktivity rozvíjející jednotlivé druhy zrakové a sluchové percepce a pozornosti a jejich zařazení do běžné výuky, intervencí i reedukace.
 • Motivace žáků k rozvoji zrakové a sluchové percepce a pozornosti i při volnočasových aktivitách.
 • Aktuální pedagogická diagnostika:
  • Na co se zaměřit? Jak získané poznatky setřídit?
  • Jak ze zjištěné úrovně odvodit potíže při zvládání aktuální látky?
  • Jak instruovat žáka k prohloubení dovednosti?
  • Jak zajistit žákovi respektování jeho vzdělávacích potřeb v rámci výuky?
PRV

19. 3. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV ve 2. ročníku v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení.
 • Náměty na činnosti a postupy dle tematických okruhů.
 • Didaktické hry.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce.
 • Sbírání dat a jejich grafický záznam
 • Projekty, mezipředmětové vztahy
AJ

20. 3. 2024, zahájení v 14.00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

webinář

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny angličtináře působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení AJ II v ceně 185,-.

Na akci zazní zejména:

 • práce se slovesy have got, has got, can
 • přítomný čas prostý - oznamovací, otázka, zápor
 • určování času
 • přítomný čas průběhový
 • rozvoj speakingu

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více