Letní škola Kolín 2014 - Fyzika

Letní škola Kolín 2014 - Fyzika

Letní škola v Kolíně se uskutečnila v termínu 14. 7. – 17. 7. 2014. Zaměřená byla na činnostní učení fyziky, tentokrát v 8. a 9 ročníku. Celkem ji absolvovalo 15 učitelů fyziky na ZŠ a jak vyplývá z jejich ohlasů, všichni byli nadšeni.

Výuka probíhala pod vedením Oldřicha Keltnera, zkušeného učitele a výborného lektora Tvořivé školy za asistence jeho kolegyně ze ZŠ Prokopa Velikého v Kolíně Martiny Jirovské. 

Frekventanti získali paletu pokusů doplňující výuku fyziky v 8. a 9. ročníku podle učebnic Tvořivé školy. Používané důmyslné a velmi efektivní pomůcky jsou z dílny firem Comenius,  Arianne Schola, částečně také od Václava Piskače z Brna a v neposlední řadě také z valstní výroby Oldřicha Keltnera, a jeho kolegů ze školy Milana Kašpara a Martiny Jirovské. K veškerému učivu účastníci dostali zdrama pracovní listy, prezentace a pomůcky, které zdejší kolektiv fyziků školy při každodenní výuce používá.

Středeční odpoledne bylo, jako již tradičně, věnováno výrobě velice jednoduchých pomůcek pro výuku elektřiny ve školní dílně. Tuto aktivitu zařazujeme pro zpestření letní školy i pro jakýsi oddych účastníků od systematického předvádění pokusů a výkladu. Zároveň si účastníci letní školy sami vyzkoušeli, že výroba pomůcek není nijak náročná, materiál na výrobu je dostupný a že zakopaný pes je pouze v tom, že mnohé školy neuváženě zrušily školní dílny. Všichni se mohli na místě přesvědčit, že na škole v Kolíně, kde školní dílna funguje, si žáci sami pomůcky k výuce vyrábějí, a tudíž si mohou i následně prakticky poznatky z fyziky ověřit.

Nezapomněli jsme také na kulturní vyžití účastníků. V podvečerních úterních hodinách proto Mgr. Martina Jirovská podnikla pro zájemce vycházku po městě Kolíně.

Ubytování bylo pro zájemce zajištěno v internátu SŠ informatiky a spojů a stravování v restauraci U Červených. Účastníci k němu neměli žádné připomínky. Bylo to dáno i tím, že obojí bylo v těsné blízkosti školy. Na závěr snad můžeme za oba lektory konstatovat, že letní škola byla úspěšná a že účastníci odjížděli spokojení a mnozí s přáním navštívit také kurz zaměřený na učivo 6. a 7. ročníku.

Děkujeme a těšíme se na shledanou.

Mgr. Martina Jirovská a Mgr. Oldřich Keltner

Fyzika-pokus 4 Fyzika 2 Fyzika-pokus 2 Fyzika-pokus 3
Fyzika-pokus 5 Fyzika 3 Fyzika 1 Fyzika 9
Fyzika 4 Fyzika 5 Fyzika 12 Fyzika 10
Fyzika 8 Fyzika 6 Fyzika 7 Fyzika 11
Developed by Via Aurea.