Hlavní menu

KONFERENCE PROJEKTU ČTENÍ A PSANÍ S POROZUMĚNÍM - PRAHA 2011

Sdílet na Facebooku

KONFERENCE PROJEKTU ČTENÍ A PSANÍ S POROZUMĚNÍM - PRAHA 2011

 

Letošní ročník Konference Tvořivých škol byl zaměřen především na efektivní práci s interaktivní tabulí ve výuce Čj základních škol. Program byl doplněn příspěvky o činnostním učení a možnostech osobnostního rozvoje učitelů. Konference byla pořádána v rámci projektu Čtení a psaní s porozuměním.

 

 

Cílem projektu je rozvoj čtení a psaní s porozuměním, zvyšování kvality výuky učitelů ZŠ a zavádění činnostních metod do výuky Čj. Tyto metody jsou založeny na aktivním zapojení žáků, komunikaci a samostatném objevování poznatků. Žáci pracují s jednoduchými a efektivními pomůckami. Jsou zapojeni vždy minimálně třemi smysly. Plní úkoly svým vlastním způsobem a tempem. Pozorují, objevují a tvoří. Průběžně objevují zákonitosti a vyvozují závěry, diskutují o pozorovaném, hledají různé varianty řešení, vyjadřují názory atp. Každý žák má možnost opakovaně prožívat ve výuce úspěch. Takové učení umožňuje jak motivaci k dalšímu vzdělávání, tak rozvíjení klíčových kompetencí a trvalé osvojování potřebných vědomostí. Moderní technologie nám však umožňují jít ještě o krok dál.

V rámci projektu vytvořili lektoři Tvořivé školy rovněž novou metodiku činnostního učení Čj s interaktivní tabulí. Jedná se o nový model práce, který smysluplně kombinuje klasické činnostní učení s interaktivní výukou. Dle dosavadních zkušeností lektorů a učitelů tvořivých škol je tento postup výuky velmi účinný. Jak je možné tímto způsobem pracovat v jednotlivých ročnících a předmětech, předvedli na konferenci lektoři Tvořivé školy, kteří jsou zároveň učiteli z praxe.

Další novinkou prezentovanou na konferenci byl akreditovaný seminář Systemické školní konstelace ve výuce Čj zaměřený na osobnostní růst učitelů. Jedná se o moderní zážitkovou metodu, která umožňuje objevit skutečné příčiny školních potíží žáků i učitelů ve čtení a psaní, nalézt jejich efektivní řešení a obnovit porušenou rovnováhu. Pracuje jak s modelovými školními situacemi, tak s konkrétními případy.
 

V rámci projektu byly na vybraných partnerských školách ze všech krajů ČR založeny vzorové třídy činnostního učení, které slouží jako vzdělávací střediska DVPP. Vytvořena byla také nová řada pomůcek do výuky ČJ, metodický vzdělávací film Činnostní učení Čj v 1. ročníku, přípravy pro práci s interaktivní výpočetní technikou a další pomůcky. Uvedené materiály byly na konferenci rovněž představeny.

 

Čtení a psaní s porozuměním je šestatřiceti měsíčním projektem, jehož cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání ZŠ a prohloubit rozvoj čtenářské gramotnosti. Je zaměřený především na šíření efektivních metod z praxe a na osobnostní růst učitelů. Realizován je díky podpoře poskytnuté Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Za dobu jeho trvání prošlo kurzy a letními školami projektu více než 1700 učitelů.

 

Fotogaleriii z projektu si můžete prohlédnout zde