KONFERENCE PROJEKTU ČTENÍ A PSANÍ S POROZUMĚNÍM - PRAHA 2011

 

Letošní ročník Konference Tvořivých škol byl zaměřen především na efektivní práci s interaktivní tabulí ve výuce Čj základních škol. Program byl doplněn příspěvky o činnostním učení a možnostech osobnostního rozvoje učitelů. Konference byla pořádána v rámci projektu Čtení a psaní s porozuměním.

 

Sdílet na Facebooku

 

Cílem projektu je rozvoj čtení a psaní s porozuměním, zvyšování kvality výuky učitelů ZŠ a zavádění činnostních metod do výuky Čj. Tyto metody jsou založeny na aktivním zapojení žáků, komunikaci a samostatném objevování poznatků. Žáci pracují s jednoduchými a efektivními pomůckami. Jsou zapojeni vždy minimálně třemi smysly. Plní úkoly svým vlastním způsobem a tempem. Pozorují, objevují a tvoří. Průběžně objevují zákonitosti a vyvozují závěry, diskutují o pozorovaném, hledají různé varianty řešení, vyjadřují názory atp. Každý žák má možnost opakovaně prožívat ve výuce úspěch. Takové učení umožňuje jak motivaci k dalšímu vzdělávání, tak rozvíjení klíčových kompetencí a trvalé osvojování potřebných vědomostí. Moderní technologie nám však umožňují jít ještě o krok dál.

V rámci projektu vytvořili lektoři Tvořivé školy rovněž novou metodiku činnostního učení Čj s interaktivní tabulí. Jedná se o nový model práce, který smysluplně kombinuje klasické činnostní učení s interaktivní výukou. Dle dosavadních zkušeností lektorů a učitelů tvořivých škol je tento postup výuky velmi účinný. Jak je možné tímto způsobem pracovat v jednotlivých ročnících a předmětech, předvedli na konferenci lektoři Tvořivé školy, kteří jsou zároveň učiteli z praxe.

Další novinkou prezentovanou na konferenci byl akreditovaný seminář Systemické školní konstelace ve výuce Čj zaměřený na osobnostní růst učitelů. Jedná se o moderní zážitkovou metodu, která umožňuje objevit skutečné příčiny školních potíží žáků i učitelů ve čtení a psaní, nalézt jejich efektivní řešení a obnovit porušenou rovnováhu. Pracuje jak s modelovými školními situacemi, tak s konkrétními případy.
 

V rámci projektu byly na vybraných partnerských školách ze všech krajů ČR založeny vzorové třídy činnostního učení, které slouží jako vzdělávací střediska DVPP. Vytvořena byla také nová řada pomůcek do výuky ČJ, metodický vzdělávací film Činnostní učení Čj v 1. ročníku, přípravy pro práci s interaktivní výpočetní technikou a další pomůcky. Uvedené materiály byly na konferenci rovněž představeny.

 

Čtení a psaní s porozuměním je šestatřiceti měsíčním projektem, jehož cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání ZŠ a prohloubit rozvoj čtenářské gramotnosti. Je zaměřený především na šíření efektivních metod z praxe a na osobnostní růst učitelů. Realizován je díky podpoře poskytnuté Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Za dobu jeho trvání prošlo kurzy a letními školami projektu více než 1700 učitelů.

 

Fotogaleriii z projektu si můžete prohlédnout zde

3. 10. 2023, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

2. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ. 

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní desatero, výhody a nevýhody činnostního učení.
 • Náměty na práci, činnostní postupy v ČJ
 • Náměty na práci, činnostní postupy v M
 • Náměty na práci, činnostní postupy v naukových předmětech
 • Aktivity a pomůcky používané při činnostním učení na 2. stupni.

Webinář třídní schůzka: žák - rodič - učitel

(triáda  aneb zapojme všechny)

490 Kč

5. 10. 2023, zahájení v 16:00

2 vyučovací hodiny

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

OBSAZENO! Hlásit se můžete na další termín 2.11.

Na Vaše přání jsme připravili webinář k vedení třídních schůzek ve formátu tripartity. Tento styl vedení je v poslední době oblíbený, v některých školách nově vyžadovaný. Pokud si nevíte rady, jak je uchopit, přijďte k nám načerpat inspiraci, co vše je možné či co se osvědčilo našim lektorům.

Webinář je vhodný nejen pro vedoucí pracovníky, ale i učitele 1. a 2. stupně, speciální pedagogy, výchovné poradce, vychovatele aj. 

ČJ

5. 10. 2023, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 2 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 2. ročníku.
 • Seznámení s abecedou
 • Pravopis věty, druhy vět
 • Slovo, slabika, hláska, písmeno,
 • Význam slov
 • Samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
 • Seznámení se slovními druhy (podstatná jména, slovesa, předložky)

Slabiky s obrázky - 30 barevných karet pro práci žáků

Slabiky s obrázky - 30 barevných karet pro práci žáků

Jedinečný barevný soubor ilustrovaných slabik pro období práce s Živou abecedou a počátkem…

Dostupnost Skladem
48 Kč
- ks +

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více