Jak žít (a učit) v hojnosti

Jak žít (a učit) v hojnosti

Každý člověk má právo a možnost být bohatý tak, jak si přeje. Žít v hojnosti znamená mít nadbytek všeho. Peněz, lásky, moudrosti, zdraví, času, síly, ale také dobrých žáků a spolupracujících rodičů. Zajímává Vás, jak toho dosáhnout?

Dne 12.11.2013 proběhla PREMIÉRA nového semináře z cyklu Školní systemické konstelace - Jak žít (a učit) v hojnosti.

 

Seminář předkládá přístupy, metody a techniky zaměřené na dosažení hojnosti a životního bohatství. Je určen pro učitele mateřských, základních a středních škol, ale hodně může dát také rodičům. Zaměřuje se na základní síly a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na dosahování prosperity. Uvidíte, co určuje míru hojnosti, poznáte, co je potřeba dělat proto, abyste měli vždy nadbytek všeho, co potřebujete ke spokojenému životu.

Abychom toho mohli dosáhnout, je dobré vědět, jaké základní vlivy působí na lidi a co určuje jejich základní nároky a potřeby. Hlubší pochopení souvislostí přináší uvolnění, potřebný nadhled a trvalou hojnost. Ta pak významně přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole i v rodině.

 

Základní témata semináře:
- bohatství života
- finanční svoboda
- vnitřní přesvědčení o bohatství
- chudoba jako ne-moc
- techniky na změnu zažitých vzorců a programů

 

Cíle semináře:
1. Předání informací o systémových souvislostech a zákonitostech ve vztazích mezi lidmi a různými formami bohatství.
2. Práce s typickými modelovými situacemi v obecné rovině problému. Osobní zážitek a vhled do řešení nejčastějších příčin absence bohatství.
3. Změna nezdravých postojů - techniky na změnu vnitřního nastavení k bohatství. Práce s tématy účastníků.

"Každý člověk je tvůrcem svého života. Skutečně šťastným může učinit jedniného člověka - sebe. Jeho nástrojem jsou myšlenka, slovo, emoce a čin."

Developed by Via Aurea.