Činnostní učení Čj ve 2. a 3. ročníku

Kurz realizovaný v rámci letních škol

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

1. stupeň ZŠ

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 13. do 16. 8. 2024 (út-pá). Výuka a stravování na FZŠ Hálkova, stravování a ubytování v areálu VŠ Kolejí na ulici Šmeralova/ 17. listopadu.

Zahájení v úterýí od cca 14:30 hod., ukončení v pátek obědem. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

8 810 Kč
Zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Zvýhodněná cena platí při přihlášení do 31.3.2024. Můžete zvolit jinou než plnou variantu:
 
ceny LŠ 2024


Kartou lze uhradit pouze plnou cenu, v případě volby jiné varianty, vyčkejte na fakturaci. Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce.  

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 3. ročníku v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Aktivizující metody práce.
 • Tvořivá práce s pomůckou Karta a šablony pro činnostní učení Čj 2 a 3.
 • Další vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy.
 • Využití mezipředmětových vztahů s prvoukou a matematikou.
 • Využití multimediální výpočetní techniky ve výuce Čj ve 2. a 3. ročníku.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření malých projektů.
 • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění podle obrázkové osnovy. Mluvní a komunikační cvičení.

Obsah akce:

Během kurzu si projdeme tato témata:

 • Co už vím, co už znám, o čem umím vyprávět, co umím napsat. Uvědomuji si, co čtu a píšu.
 • Činnostní výuka gramatiky ve 2. a 3. ročníku.
 • Činnostní výuka psaní. Písanky pro 2. a 3. ročník. Tvořivá práce s písankami a jejich pomoc při výuce čtení s porozuměním.
 • Souběžná výuka čtení, psaní, gramatiky.
 • Čtyři období čtenářského vývoje. Rozvoj čtenářských dovedností.
 • Didaktické hry a činnosti při práci s pohádkami.
 • Individualizace, seberealizace, aktivní zapojení žáků při výuce čtení.
 • Individuální, skupinová práce, vytváření žákovských portfolií.
 • Úkoly a cíle výuky čtení ve 2. a 3. ročníku. Prostředky a pomůcky pro výuku čtení.
 • Motivace k individuálnímu čtení – využití školních knihoven, besedy v knihovnách. Náměty k práci s čítankami.
 • Moje první knížka. Komunikace a diskuze ve výuce čtení. Tvořivá práce žáků, dramatizace textů.
 • Uvědomělé čtení a jeho pomoc žákům při učení – klíčová slova.
 • Seznámení s čítankami pro 2. a 3. ročník a metodickou příručkou.
 • Začátky práce s naučným textem (encyklopedie).
 • Záznamy přečtených textů, knih.
 • Učebnice a pracovních sešity – jejich využití pro aktivní práci žáků. Propojení psaní se čtením, s prvoukou a mluvnicí. Ukázky úkolů pro čtení a psaní s porozuměním.