Tvořivá škola - historie a vývoj

Tvořivá škola, z.s., je sdružení lektorů, učitelů a škol.

Nabízí kurzy, semináře, poradenství, publikace a metodické materiály zaměřené
na činnostní učení a systemické přístupy, které umožňují efektivní rozvoj tvořivosti,
logického myšlení a emoční inteligence.

 

Smyslem naší práce je šířit moudrost, radost a lásku.

 

„Jeden bez druheho bychom to nedokazali.”

 

  logo staré text                      Logo CMYK                   LOGO

 

 

Občanské sdružení Tvořivá škola bylo založeno v roce 2001, jako sdružení učitelů, lektorů a škol s cílem šířit a zavádět do praxe škol tzv. české činnostní učení.

 

Hlavní poděkování za vznik programu činnostního učení patří učitelce, lekorce a autorce učebnic Zdeně Rosecké, která již v roce 1996 sestavila první současný program činnostního učení pro ZŠ a pořádala akce DVPP pro učitele v celé České republice. Ve své práci vyšla z didaktiky J.A. Komenského, učení prvorepublikových reformních a škol a především z osobních 40 letých zkušeností s činnostním učení.

K vytvoření programu činnostního učení do současné podoby ve velké míře přispěly desítky dalších pedagogů. Všem děkujeme za jejich obětavou práci. Bez nich bychom to nedokázali.

Poděkování patří také MŠMT ČR a všem nadacím a fondům, které Tvořivé škole poskytly finanční prostředky na její činnost.

 

Stručná historie Tvořivé školy, o.s.:

2001

 • založení sdružení, akreditace programů DVPP
 • projekt Vzdělávání metodiku činnostního učení (MŠMT ČR)
 • desítky kurzů DVPP 

2002

 • projekt Vzdělávání lektoru činnostního učení – Šlapnice u Brna (Nadace OSF)
 • příprava Modelového ŠVP Tvořivá škola
 • školení ředitelů ZŠ ve všech krajích ČR
 • založení sítě Tvořivých škol   
 • desítky kurzů DVPP 

2003

 • projekt Modelový ŠVP Tvořivá škola (MŠMT ČR)
 • projekt Náslechové hodiny činnostního učení pro studenty PdF v Brně (VNJH)
 • Letní tvořivá škola – Ruda nad Moravou
 • spuštění www.tvorivaskola.cz
 • školení ředitelů ZŠ ve všech krajích ČR   
 • více než 100 kurzů DVPP   

2004

 • projekt The Activity teaching Methodologist (Nadace OSF)
 • vydání Malé didaktiky činnostního učení - VNJH
 • Letní tvořivá škola Velehrad 
 • více než 100 kurzů DVPP   
 • otevřen volitelný předmět Činnostní učení na PdF Brno, PdF Hradec Králové

2005

 • projekt Vzdělávací střediska činnostního učení v Praze (ESF)
 • vydání publikace Didaktika Analitická, J.A.K (NF při ISP) 
 • Letní tvořivé školy Velehrad a Nové Hrady 
 • natáčení didaktických instruktážních filmů o činnostním učení ve výuce M   
 • více než 150 kurzů DVPP                

2006

 • Projekt ESF – Vzdělávací střediska činnostního učení v ČR (2006 - 2007)
 • Letní tvořivé školy Velehrad, Nové Hrady, Odry
 • více než 150 kurzů DVPP                

2007

 • Projekt ESF – Učitel činnostního učení v Praze (2007 - 2008)
 • Letní tvořivé školy Velehrad, Litoměřice, Písek
 • více než 150 kurzů DVPP                

2008

 • Projekt ESF – Učitel činnostního učení v Praze (2008 - 2009)
 • Letní tvořivé školy Velehrad, Litoměřice, Písek
 • více než 150 kurzů DVPP                

2009

 • Projekt ESF – Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním (2009 -2012)
 • Letní tvořivé školy Velehrad, Litoměřice, Písek
 • více než 200 kurzů DVPP                

2010

 • Projekt ESF – Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním (2009 -2012)
 • Letní tvořivé školy Velehrad, Litoměřice, Písek, Kolín
 • Konference tvořivých škol - Praha
 • více než 250 kurzů DVPP                

2011

 • Projekt ESF – Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním (2009 -2012)
 • Letní tvořivé školy Velehrad, Žihle, Litoměřice, Písek, Kolín
 • Systemické školení lektorů Tvořivé školy
 • Konference tvořivých škol - Brno
 • více než 200 kurzů DVPP                

2012

 • Projekt ESF – Tvořivá škola - Čtení a psaní s porozuměním
 • Letní tvořivé školy Velehrad, Žihle, Plzeň
 • Systemické školení lektorů Tvořivé školy
 • Konference tvořivých škol - Praha
 • více než 200 kurzů DVPP   

2013

 • Projekt ESF – Tvořivý učitel – interaktivní výuka na ZŠ (2013 - 2015)
 • Letní tvořivé školy Velehrad, Plzeň, Žihle
 • Letní školy realizované pro školní projekty z ESF: Pelhřimov, Malá Skála, Hradec Králové
 • 201 realizovaných akcí DVPP   

2014

 • Projekt ESF – Tvořivý učitel – interaktivní výuka na ZŠ (2013 - 2015)
 • Letní tvořivé školy Velehrad, Písek, Ordějov, Kolín
 • 201 realizovaných akcí DVPP 

2015

 • Projekt ESF – Tvořivý učitel – interaktivní výuka na ZŠ (2013 - 2015)
 • Letní tvořivé školy Velehrad, Písek, Olomouc, Ordějov
 • 185 realizovaných veřejných akcí DVPP + akce na objednávku  

2016

 • Letní tvořivé školy Velehrad, Ordějov, Kolín, Olomouc, Liberec
 • 153 realizovaných veřejných akcí DVPP + akce na objednávku

2017

 • Letní tvořivé školy Velehrad, Ordějov, Olomouc, Liberec
 • 118 realizovaných veřejných akcí DVPP + akce na objednávku

2018

 • Letní tvořivé školy Velehrad, Písek, Ordějov, Olomouc
 • 117 realizovaných veřejných akcí DVPP + 29 akcí na objednávku

2019

 • Letní tvořivé školy Velehrad, Liberec, Písek, Ordějov, Olomouc
 •  
   

Činnost sdružení

Akreditovaná vzdělávací instituce Tvořivá škola, z.s. působí na českém trhu od roku 2001. Zaměřujeme se na další vzdělávání učitelů, kurzy osobního rozvoje a nakladatelskou činnost. Kurzy a semináře činnostního učení vedou zkušení učitelé z praxe. Kurzy osobního rozvoje certifikovaní lektoři s příslušným vzděláním, výcvikem a praxí. Za dobu působení jsme proškolili již více než 30000 účastníků a do sítě tvořivých škol se přihlásilo 760 základních škol. To o čem přednášíme, také žijeme.

 
Publikace a metodické filmy v našem eshopu jsou zaměřené především na praktickou náplň školních vzdělávacích programů. Naše služby a nabídka materiálů vycházejí z osobních zkušeností lektorů a učitelů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.
Program Tvořivá škola nabízí učitelům a školám konkrétní metody a formy práce, jak vytvářet a v praxi realizovat školní vzdělávací programy. Čerpá z odkazu J. A. Komenského, reformní pedagogiky české činné školy, z moderních výzkumů učení a vzdělávání a z praktických zkušeností úspěšných českých učitelů. Program plně koresponduje s požadavky Rámcového vzdělávacího programu. 
 
Základem metodiky Tvořivé školy je soubor konkrétních činnostních postupů, které podporují zapojení všech žáků do výuky, zvládnutí základního učiva všemi žáky, motivaci k celoživotnímu učení a postupný rozvoj klíčových žákovských kompetencí.
Služby a nabídka materiálů vycházejí z osobních zkušeností učitelů a škol, se kterými Tvořivá škola dlouhodobě spolupracuje. Za dobu svého působení prošlo kurzy Tvořivé školy více než 30000 účastníků. V síti tvořivých škol je registrováno 750 základních škol. Publikace a metodické filmy, které vydáváme, jsou zaměřené na seznámení s praktickými postupy výuky a základními principy činnostního učení.

 

Grantové projety – ESF

K dnešnímu dni Tvořivá škola úspěšně zrealizovala 4 projekty z ESF.
 
1) Vzdělávací střediska činnostního učení v Praze
Rok realizace: 2005 - 2007
Cíle projektu: Vytváření sítě TŠ v Praze, Modelový ŠVP pro 1. stupeň ZŠ, zavádění RVP ZV do praxe, pomoc školám s tvorbou ŠVP a zkvalitnění vzdělávání na pražských ZŠ
Aktivity projektu: Uspořádání 17 vzdělávacích kurzů, Vzdělávání lektorů činnostního učení, Metodické materiály, www stránky, Konference
Poskytovatel podpory: Hl. m. Praha
Program: JPD 3
 
2) Vzdělávací střediska činnostního učení
Rok realizace: 2006 - 2008
Cíle projektu: Vytváření sítě TŠ v ČR, tvorba Modelového ŠVP pro 2. stupeň ZŠ a zavádění RVP ZV do praxe, pomoc školám s tvorbou a modernizací ŠVP a zkvalitnění vzdělávání na 2. stupni ZŠ
Aktivity projektu: 36 vzdělávacích kurzů, 3 letní školy, Vzdělávání lektorů činnostního učení pro 2. stupeň ZŠ, Metodické materiály, www stránky, Metodický film - M 8
Poskytovatel podpory: MŠMT ČR
Program: OP RLZ
 
3) Učitel činnostního učení v Praze
Rok realizace: 2008 - 2011
Cíle projektu: Tvorba a realizace programů DVPP, zavádění RVP ZV do praxe, zkvalitnění vzdělávání na 2. stupni pražských ZŠ
Aktivity projektu: Uspořádání 44 didaktických modulů M, F, ČJ, Aj, Prv, Př, 3 letní školy, Kurzy os. rozvoje učitelů, Tvorba učebnic F 6 a M 6, metodický film M6, Evaluace škol, 2 Konference,
Poskytovatel podpory: Hl. m. Praha
Program: OP PA
 
4) Čtení a psaní s porozuměním
Rok realizace: 2009 - 2012
Cíle projektu: Rozvoj čtenářské gramotnosti, Zavádění nových kurikulárních dokumentů do praxe, Inovace a implementace ŠVP,
Aktivity projektu: Výuka 2700 žáků, 120 didaktických kurzů ČJ, 3 letní školy,
2 Konference, Metodické materiály do Čj, Didaktický film - Čj 1, www stránky cteniapsani.cz, Autoevaluace
Poskytovatel podpory: MŠMT ČR
Program: OP VK - IPo
 
 

Síť Tvořivých škol

V rámci metodické spolupráce na tvorbě Modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola v letech 2002 až 2005 vznikla síť spolupracujících tvořivých škol. Školy zapojené do sítě spolupracují na praktické realizaci ŠVP na bázi činnostního učení. K 31. 12. 2012 registrujeme 752 ZŠ z celé ČR, které projevili zájem o inovační cestu realizovanou Tvořivou školou.  Seznam škol zapojených do sítě naleznete na www.tvorivaskola.cz.

V rámci Sítě TŠ je od roku 2006 každoročně pořádána celorepubliková konference Tvořivých škol.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Hlavním cílem Tvořivé školy je pomoci učitelům s praktickou náplní školních vzdělávacích programů a docílit toho, aby učivo bylo pro žáky zajímavé, pochopitelné a zvládnutelné, a aby jeho prostřednictvím docházelo k systematickému rozvíjení klíčových žákovských kompetencí.

V této souvislosti pořádáme vzdělávací programy DVPP (metodicko-praktické vzdělávací kurzy a ukázkové hodiny) pro učitele základních škol. Jejich obsahem jsou oborové didaktiky - konkrétní analogicky se rozvíjející vzdělávací postupy. Zdůrazňuje se v nich, jak je třeba přistupovat k výchově a vzdělávání žáků základních škol, abychom je naučili myslet, komunikovat, spolupracovat, řešit problémy, učit se a mít pozitivní vztah k sobě a svému okolí. V současné době rozvíjíme rovněž program Školní systemické konstelace zaměřený na osobnostní rozvoj učitelů a prevenci školních potíží žáků.

Od roku 2004 pořádáme pravidelně každým rokem Letní tvořivé školy činnostního učení pro učitele základních škol. V rámci letních škol realizujeme akreditované 9 - 12 vzdělávacích kurzů DVPP zaměřených na obrové didaktiky jednotlivých vzdělávacích oblastí.

Vzdělávací programy Tvořivé školy jsou zaměřené na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy a na jejich osobnostní rozvoj.

 

Cíle:

- Zvyšování kvality a efektivity vzdělávání formou nabídky DVPP zaměřeného na rozvoj činnostního učení a osobnostní rozvoj učitelů.

- Realizace kurzů DVPP zacílených na používání nových metod a forem práce, a to zejména ve výuce Matematiky, Čj, Aj, Prvouky, Přírodovědy, Vlastivědy a Fyziky na 1. a 2. stupni ZŠ s důrazem na činnostní učení a využití multimediální techniky.

- Tvorba a šíření nových metodických, tištěných, audiovizuálních a interaktivních metodických materiálů zaměřených na rozvoj činnostního učení

- Zvyšování znalostí pedagogů v zacházení s ICT technikou, formou realizace inovovaných programů DVPP zaměřených na používání multimediální techniky - HW, SW a didaktického SW ve výuce na 1. stupni ZŠ. 

Abychom dosáhli uvedených cílů, je každý rok otevřeno velké množství akreditovaných kurzů činnostního učení zaměřených na používání nových aktivizujích metod výuky a na osobnostní rozvoj učitelů. Pro školy v případě zájmu realizujeme také uzavřené kurzy pro sborovny na vybrané téma.

 

Cílová skupina

S cílovou skupinou učitelé ZŠ pracuje žadatel systematicky 10 let. V síti Tvořivých škol je k dnešnímu dni 752 ZŠ z celé ČR. S uvedenými školami žadatel vytvořil a do praxe zaváděl Modelový školní vzdělávací program TŠ pro 1. - 9 . ročník ZŠ. Na jeho základě si školy vytvářely vlastní ŠVP. Praktickým obsahem Modelového ŠVP je metodika činnostního učení předávaná učitelům na kurzech DVPP. V současnosti v rámci sítě TŠ spolupracujeme na implementaci a inovaci jednotlivých vzdělávacích oblastí ŠVP.

V rámci ČR jsme k 31. 12. 2012 na kurzech činnostního učení proškolili celkem 31127 učitelů. V rámci kurzů pořádaných z programů OP RLZ, JPD3 a OPPA bylo v ČR a Praze uspořádáno 97 kurzů činnostního učení, 7 celorepublikových konferencí a v didaktice matematiky bylo proškoleno 1343 učitelů 2. stupně ZŠ a 560 učitelů 1. stupně. Proběhly desítky ukázkových hodin, hospitací a odborných konzultací. Kromě kurzů financovaných z ESF jsme v ČR od roku 2001 do roku 2010 uspořádali cca 750 kurzů činnostního učení matematice a 300 kurzů Čtení a psaní s porozuměním pro učitele 1. stupně, kterými prošlo více než 20 000 učitelů. V současnosti Tvořivá škola spolupracuje se 120 odbornými lektory - učiteli z praxe - z celé ČR. O kurzy Tvořivé školy, které nabízejí konkrétní praktické postupy a dobré zkušenosti s jejich zaváděním, je mezi učiteli standardně velký zájem.

 

Publikační a nakladatelská činnost

Metodické publikace

Rosecká, Z., a kol. Malá didaktika činnostního učení. Brno: Tvořivá škola, 2004. 

Komenský, J. A. Didaktika analytická. Brno: Tvořivá škola, 2005. 69 s.
Míček A., R. Kroupa, Fyzika 6., Tvořivá škola 2009
M. Votípková, R. Václavíková, Učebnice Matematika 6, Tvořivá škola 2010
Míček A., R. Kroupa, Fyzika 7., Tvořivá škola 2010
Míček A., R. Kroupa, Fyzika 8., Tvořivá škola 2011
Míček A., R. Kroupa, Fyzika 9., Tvořivá škola 2012

 

Vybrané metodické články

 

Čoupková, L. Co si myslí děti. Komenský, březen 2005, č.4, str .10
Hrnčířová, J. Činnostní učení v českém jazyce na 1. stupni ZŠ.Komenský, březen 2005, č. 4, str. 11
Rosecká, Z. Úsilí o inovaci vnitřní práce škol se ZV. Pedagogika, 2005, č.1, str. 48
Rosecká, Z. program Tvořivá škola – české činnostní učení. Komenský, březen 2005, č.4, str. 3
Rosecká, Z. Činnostní učení odčítání. Moderní vyučování. prosinec 2005, č. 10, str. 6
Rosecký, Č. Tvořivá škola – cesta k činnostnímu učení. Moderní vyučování. prosinec 2005, č. 10, str. 3
Rosecký, Č. Pedagogické desatero činnostního učení. Moderní vyučování. prosinec 2005, č. 10, str. 5
Rafaj, P. S Tvořivou školou vstříc ŠVP, Moderní vyučování. únor 2006, č. 2, str. 5
Tesařová, H. Stručná cesta k činnostnímu učení.Komenský, březen 2007, č. 14
Tučímová, A. Učitel činnostního učení , časopis Školství č. 9, 2008
Rosecký, Č. Tvořivá škola – činnostní Fyzika, Moderní vyučování č. 5 , 2009
Šťastková Z. Učitelé budou školní potíže řešit vnímavěji, Časopis školství 18, 2009
Tučímová, A. Děti se ptají, proč se mají učit, časopis Školství č. 34, 2010
Tučímová, A. Celorepublikový projekt Čtení s porozuměním míří do škol, časopis Školství č.7, 2009
Rosecký, Č. Interaktivní tabule činnostně, rvp.cz 2009
Divišová J. , Čtení a psaní může být i zábava, Denník, 18.11.2010
Tučímová, A. Naučit se číst s porozuměním, časopis Školství č. 25, 2011
Rosecký, Č. Aby byly děti ve škole spokojené, časopis Školství č.3, 2013
 
Didaktické pomůcky

 

Kostečková M., Karty a šablony pro činnostní učení matematice v 1. – 5. ročníku, Tvořivá škola 2010
Randáčková M., Karty a šablony pro činnostní učení matematice v 6. – 9. ročníku, Tvořivá škola 2010
Nováková A. Sety příprav pro činnostní učení Čj v 1. ročníku, Tvořivá škola 2011
Hublová P. Sety příprav pro činnostní učení Čj ve 4. ročníku, Tvořivá škola 2011
Hublová P. Sety příprav pro činnostní učení Čj v 5. ročníku, Tvořivá škola 2011
Nováková A. Sety příprav pro činnostní učení Čj v 2. ročníku, Tvořivá škola 2012
A. B. Doležalová, Č. Rosecký, Karty a šablony pro činnostní učení Čj v 0. – 5. ročníku, Tvořivá škola 2012
A. B. Doležalová, Č. Rosecký, Didaktické pomůcky do výuky Čj v 0. a 1. ročníku, Tvořivá škola 2012
 

Metodické vzdělávací filmy

Ve spolupráci s partnerskými ZŠ jsme vytvořili instruktážní metodické filmy, které učitelům nabízejí soubory vybraných efektivních postupů:

Činnostní učení matematice v 1 ročníku; délka filmu 45 min, DVD
Činnostní učení matematice ve 2. ročníku; délka filmu 45 min, DVD
Činnostní učení matematice ve 3. ročníku; délka filmu 45 min, DVD
Činnostní učení a didaktické hry na obchodování a řemesla v matematice 3. ročníku; délka filmu 45 min, , DVD
Činnostní učení matematice ve 4. ročníku; délka filmu 45 min, DVD
Činnostní učení matematice v 5. ročníku; délka filmu 45 min, DVD
Činnostní učení matematice v 6. ročníku; délka filmu 45 min, DVD
Činnostní učení matematice v 8. ročníku; délka filmu 45 min, DVD
Činnostní učení Čj v 1. ročníku; délka filmu 60 min, DVD 
 

 

 

 

Developed by Via Aurea.