Trpět je snazší

Kniha o systémových souvislostech a focusingu.V knize jsou postřehy systémových souvislostí z poradenské praxe, z focusing a v jedné z kapitol se více věnujeme samotné metodě rodinných konstelací a focusingu. Některé texty jsou z knih Pŕiručka sebeobrany a Symptom ve službě. Zdály se nám vhodné i pro tuto knihu. Někdy se jedná o souvislý text, ale někdy jsou to jen krátké texty k zamyšlení.

Dostupnost Skladem
495 Kč
včetněDPH 0%

Cena bez DPH 495 Kč

- ks +

Další informace

Lepší je být mladý, krásný, zdravý a bohatý. Co ale dělat, když se nám právě tohle hned v začátku nepovedlo?
Zbývá jen postarat se, abychom byli spokojení. Dá se to, ale je to fuška, stejně jako když chceš/potřebuješ vykopat příkop. Musíš ,,kopat”.

Pracuji s rodinami a jejich členy, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, a pořádám a vedu semináře rodinných konstelací a focusing.
To, že vidím často smutné a bolestivé věci, to se nabízí. Ale skrze tyto příběhy mám možnost také vidět, jak je život pestrý, s nekonečnými variantami vztahů a událostí, vždy s individuálním příběhem a prožíváním. No a to je DAR.
Byli jsme tedy obdarováni životem, víc nemůžeme dostat, takže máme všechno.

Moc legrace si čtenář neužije, a dokonce se může stát, že čtenár, který nezná rodinné konstelace, ani nebude textům docela rozumět. Ale tematické obrázky od pana Karla Hohla, ty opravdu veselé a výstižné jsou. Na druhou stranu si myslíme, že texty mohou jinému čtenáři pomoci porozumět jeho vlastnímu příběhu a mohou ho inspirovat pro jeho další směřování k sobě.

Igor Pavelčák

 

Ukázka

Žárlivost je projevem základní životní nejistoty, respektive žárlivému člověk u chybí základní životní jistota, kterou dítě získá/nezíská jedině od matky. Existuje žárlivost jako převzatý pocit někoho z historické rodiny. Příčina historické žárlivosti předka je ale stejná, jen se žárlení odehrává v současném vztahu a mezi jinými partnery. Teze, že ten, kdo miluje doopravdy, žárlí, je snahou omluvit svou vinu „druhého vlastnit” a zastřít skutečnou podstatu žárlení. Kdo doopravdy miluje, ten nežárlí a přeje svému partnerovi jen to nejlepší, i když pro něj samotného to přinese bolest. Kdo má v sobě základní jistotu („jsem ten, kdo jsem”) ví, že život je, jaký je, a že „jeho řeka teče, kudy chce”, bez ohledu na jeho přání. Žárlení je nespinitelná potřeba jistoty, že svět bude podle mě. Žárlení ve vztahu komplikuje skutečné partnerství, je překážkou pro potřebnou blízkost a výměnu mezi mužem a ženou. Jediným „ziskem” je potvrzení křivd a utvrzení se v pozici oběti. Žárlivec nic nedává, jen bere.

Když člověk doopravdy miluje, daruje vztahu a partnerovi (a dětem) vyřešení svého zapletení v původní rodině a vzdá se svých nefunkčních konceptů o životě. V žárlení se odráží potřeba symbiotického vztahu s matkou. „Pravá láska” je dětskou potřebou a osudově se takové vztahy hroutí při setkání s realitou. Je to marný pokus vyhnout nebo zbavit se bolesti z přerušeného sbližování s matkou prožitého v době, kdy díté je zcela odkázané na péči a emocionální sycení matkou. Dospělý s touto zkušeností hodně do svého vztahu investuje – „obětuje”, ale jeho investice vždy směřují k tomu, aby bylo „po jeho”, i když to tak navenek nevypadá. (“Já pro tebe „všechno” a ty mi pak obstaráš, co mi chybělo od mé matky, a už to tak bude navždy”). Potíž takové investice je v tom, že je nároková a navíc nesplnitelná.

Autor a vydavatel: Mgr. Igor Pavelčák

Související produkty

12. 3. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Hledáte náměty do hodin? Nevíte, jakým způsobem podpořit žáky se SVP? Přijďte si pro praktické tipy a postupy, které pomohou těmto žákům zvládnout učivo. Aktivity můžete využít při práci s celou třídou, nebo individuální výuce či doučování.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Předávané aktivity jsou zaměřené na předcházení i nápravy specifických poruch učení. Zaměříme se v nich zejména na rozvoj zrakové a sluchové percepce a pozornosti. Získáte ucelený soubor postupů a forem učení. Postupy umožňují interaktivní zapojení celé třídy, nejen vybraných žáků. 

Těšte se na:

 • Aktivity rozvíjející jednotlivé druhy zrakové a sluchové percepce a pozornosti a jejich zařazení do běžné výuky, intervencí i reedukace.
 • Motivace žáků k rozvoji zrakové a sluchové percepce a pozornosti i při volnočasových aktivitách.
 • Aktuální pedagogická diagnostika:
  • Na co se zaměřit? Jak získané poznatky setřídit?
  • Jak ze zjištěné úrovně odvodit potíže při zvládání aktuální látky?
  • Jak instruovat žáka k prohloubení dovednosti?
  • Jak zajistit žákovi respektování jeho vzdělávacích potřeb v rámci výuky?
PRV

19. 3. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení PRV ve 2. ročníku v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Pracovní karty a šablony pro činnostní učení.
 • Náměty na činnosti a postupy dle tematických okruhů.
 • Didaktické hry.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce.
 • Sbírání dat a jejich grafický záznam
 • Projekty, mezipředmětové vztahy
AJ

20. 3. 2024, zahájení v 14.00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

webinář

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny angličtináře působící na 1. stupni ZŠ. Účastnici obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činnostní učení AJ II v ceně 185,-.

Na akci zazní zejména:

 • práce se slovesy have got, has got, can
 • přítomný čas prostý - oznamovací, otázka, zápor
 • určování času
 • přítomný čas průběhový
 • rozvoj speakingu

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více