Koučink jednotlivců a týmů

Koučink jednotlivců a týmů

Koučink je přirozená, efektivní, komunikační metoda, která pomáhá objevovat a využívat vlastní zdroje, dělat správná rozhodnutí a efektivně dosahovat rozumných výsledků. Koučink je možné využít také ke zvýšení výkonu a efektivity práce. I když je koučování zaměřené na pracovní výkon, jde ruku v ruce s osobním rozvojem a prolíná se s rovinou osobní.

Individuální systemický koučink (pro ředitele, zástupce, manažery, učitele)

„Každý člověk má skryté zdroje na to, aby zvládnul vyřešit své problémy.“

Systemický koučink umožňuje hlubší a účinnější práci. Důvody, proč nevyužíváme dostatečně svůj potenciál, jsou totiž často osobní – něčeho se bojíme, nevěříme si nebo nás nějakým způsobem limituje náš rodinný systém. Systemický koučink umožňuje přesměrovat energii klienta z jádra problému na řešení. Největší a nejzásadnější změny se dějí prostřednictvím odhalení, změny nebo přijetí stávajících myšlenkových vzorců tzv. myšlenkových map a vytvoření kladného vztahu klienta k cíli, ke kterému směřuje.

 

Klady systemického koučinku:
- podporuje dlouhodobé pozitivní změny
- umožňuje komplexní pohled na problém a jeho řešení
- odhaluje a vyzdvihnuje zdroje, které už klient má
- posiluje člověka natolik, že je schopen předcházet a čelit překážkám jak v práci, tak v osobním životě
- v průběhu koučování může klient pochopit, že by měl změnit práci, což je z dlouhodobého hlediska klad jak pro klienta, tak pro zaměstnavatele

 

 

Systemický koučink týmů (pro sborovny, firmy nebo jednotlivá oddělení firem)

„Jeden bez druhého bychom to nedokázali.“

 

Koučink týmů umožňuje pracovat s celým podnětovým polem skupiny. Cílem je odhalit a odstranit bloky, které brzdí spolupráci týmu a zároveň nalézt roviny, kde se členové týmu scházejí. Jen tak je možné vytvářet synergickou spolupráci, kde každý člen týmu činí firmu silnější.
Systemický koučink navíc pracuje s historií a hierarchií týmu, které harmonizuje a uvádí do souladu s řádem organizace. Do práce jsou zahrnuté také všechny související systémy jednotlivých členů týmu, normy, struktura, funkce, interakce, koalice a vize organizace.
 
Pro realistické zhodnocení současného stavu a vytváření nové vize využíváme metodu debriefing. Ta nám umožňuje uvidět s nadhledem systém, ve kterém pracujeme, najít jeho silná a slabá místa a nasměrovat ho na řešení a požadovaný výsledek.
Ve svých výsledcích přináší koučink přínos všem zúčastněným stranám a přispívá k obnovení a udržení rovnováhy a síly týmu.

 

Ceník služeb - koučink

Developed by Via Aurea.