Koučink jednotlivců a týmů

Koučink je přirozená, efektivní, komunikační metoda, která pomáhá objevovat a využívat vlastní zdroje, dělat správná rozhodnutí a efektivně dosahovat rozumných výsledků. Koučink je možné využít také ke zvýšení výkonu a efektivity práce. I když je koučování zaměřené na pracovní výkon, jde ruku v ruce s osobním rozvojem a prolíná se s rovinou osobní.

Sdílet na Facebooku

Individuální systemický koučink (pro ředitele, zástupce, manažery, učitele)

„Každý člověk má skryté zdroje na to, aby zvládnul vyřešit své problémy.“

Systemický koučink umožňuje hlubší a účinnější práci. Důvody, proč nevyužíváme dostatečně svůj potenciál, jsou totiž často osobní – něčeho se bojíme, nevěříme si nebo nás nějakým způsobem limituje náš rodinný systém. Systemický koučink umožňuje přesměrovat energii klienta z jádra problému na řešení. Největší a nejzásadnější změny se dějí prostřednictvím odhalení, změny nebo přijetí stávajících myšlenkových vzorců tzv. myšlenkových map a vytvoření kladného vztahu klienta k cíli, ke kterému směřuje.

 

Klady systemického koučinku:
- podporuje dlouhodobé pozitivní změny
- umožňuje komplexní pohled na problém a jeho řešení
- odhaluje a vyzdvihnuje zdroje, které už klient má
- posiluje člověka natolik, že je schopen předcházet a čelit překážkám jak v práci, tak v osobním životě
- v průběhu koučování může klient pochopit, že by měl změnit práci, což je z dlouhodobého hlediska klad jak pro klienta, tak pro zaměstnavatele

 

 

Systemický koučink týmů (pro sborovny, firmy nebo jednotlivá oddělení firem)

„Jeden bez druhého bychom to nedokázali.“

 

Koučink týmů umožňuje pracovat s celým podnětovým polem skupiny. Cílem je odhalit a odstranit bloky, které brzdí spolupráci týmu a zároveň nalézt roviny, kde se členové týmu scházejí. Jen tak je možné vytvářet synergickou spolupráci, kde každý člen týmu činí firmu silnější.
Systemický koučink navíc pracuje s historií a hierarchií týmu, které harmonizuje a uvádí do souladu s řádem organizace. Do práce jsou zahrnuté také všechny související systémy jednotlivých členů týmu, normy, struktura, funkce, interakce, koalice a vize organizace.
 
Pro realistické zhodnocení současného stavu a vytváření nové vize využíváme metodu debriefing. Ta nám umožňuje uvidět s nadhledem systém, ve kterém pracujeme, najít jeho silná a slabá místa a nasměrovat ho na řešení a požadovaný výsledek.
Ve svých výsledcích přináší koučink přínos všem zúčastněným stranám a přispívá k obnovení a udržení rovnováhy a síly týmu.
ČJ

9. 1. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 4 v celkové ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

  • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 4. ročníku.
  • Podstatná jména jako jeden ze slovních druhů se zaměřením na jednoduchá mluvní cvičení
  • Pád - pomůcky k nácviku pádových otázek
  • Ukázka a využití různých pomůcek pro aktivní procvičení pádu, čísla a rodu podstatných jmen 

Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ (webinář)

Zdravě se hýbat a být v pohodě - dětská jóga

1 210 Kč
TV

9. 1. 2024, zahájení v 14:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

Zdravý pohyb ve výuce TV„Cvičení s využitím prvků terapeutické jógy, dětské jógy.

Hledáte novou inspiraci do svých hodin Tv nebo tematicky zaměřenou náplň tělovýchovných chvilek? Pak je tento webinář určen právě pro Vás!.

Na webináři:

  • zažijete aktivní cvičení terapeutické jógy
  • se naučíte cvičit sestavu vhodnou pro začátečníky i pokročilejší cvičence
  • dostanete návod na nácvik jednotlivých pozic vedoucích ke správnému držení těla a jejich uplatnění v hodinách TV, či v tělovýchovných chvilkách.
  • na závěr se můžete těšit na ukázkovou hodinu tematicky zaměřenou na Pozdrav slunci a pozdrav měsíci s využitím nacvičených pozic a příběhu pro děti

Během webináře doporučujeme mít na sobě cvičební úbor nebo pohodlné oblečení, připravte si podložku a deku.

Kurz je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, předkládané aktivity jsou pak vhodné zejména pro žáky 0.-3. ročníku ZŠ.

Jak se stát spokojeným partnerem

aneb co skrývá partnerova duše

480 Kč

10. 1. 2024, zahájení v 20:00

2 vyučovací hodiny

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

Rodiče

Anotace:

Přejete si mít zdravý vztah nebo rodinu, kde se oba partneři cítí spokojení? V tomto webináři se zaměříme jak na hlubší poznání role partnera, tak především na klíčové nevědomé síly a zákonitosti, které určují kvalitu vztahu a to, jak se v něm partneři cítí. Ukážeme si hlavní úskalí partnerství/manželství a povíme si, co můžeme jako partneři udělat, abychom se my i náš partner spolu cítili šťastní a spokojení. Nabízíme Vám 90 minut, které změní váš partnerský život.

Všichni absolventi obdrží osvědčení o absolvování akce.

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

279 Kč
- ks +

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v…

Angličtina činnostně III. - soubor postupů pro výuku gramatiky a řeči v 3. a 4. roce výuky

Tento soubor činnostních postupů je vytvořený pro výuku Aj ve 3.–4. roce výuky na ZŠ. V…

Dostupnost Skladem
185 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více