Emocionální a sociální potřeby dětí

webinář pro rodiče

9. 9. 2024, zahájení v 17:00

2 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

(ne)pedagogičtí pracovníci
Rodiče

Seminář se uskuteční v pondělí 9.9.2024 od 17:00 do cca 18:30 hod. 

Akce se uskuteční v prostředí LiveWebinar. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. Pokud je v den konání nenaleznete v žádné složce pošty, kontaktujte nás.

Platné osvědčení o absolvování akce a obdržíte po uskutečnění akce elektronicky. Více k webinářům zde.

540 Kč

Přístup k webináři bude umožněn až na základě platby. Platba možná POUZE jako úhrada kartou přes platební bránu současně s odeslanou přihláškou. Kapacita akce omezena!

Anotace:

Rozhodli jsme se vyjít vstříc opakovaným přáním rodičů a připravili pro vás blok 3 přednáškových večerů s uznávaným odborníkem Jiřím Haldou.

V rámci prvního setkání se spolu s ním můžete ponořit do dětské duše a prozkoumat emoční a sociální potřeby svých dětí.

Děti jsou odkázané na to, že rodiče vědí, co dělají. Účastníci se dozví, jak významné jsou rodičovské vlivy jako převaha, přijetí a pravidla. Dále jak významné je nepodcenit u dětí citovou a sociální zralost. 

V rámci tohoto webináře se budeme věnovat zejména kategorii předškolního a mladšího školního věku.

Další připravená setkání:

 

Obsah akce:

Být rodič není snadné. Tento webinář Vám může pomoci pochopit své děti a jejich potřeby a lépe tak na ně reagovat, naplňovat je.

Webinář je veden formou přednášky a samozřejmě vítáme dotazy :-)


Jiří HaldaLektor: Mgr. Jiří Halda

 

Mgr. Jiří Halda je speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut. Orientuje se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů, je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problémem celé rodiny. Orientuje se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem.
Říká o sobě: Zaměřuji se především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. V personálním poradenství se specializuji na vztahy, vnitřní ladění a osobnostní náhled. Jsem zneklidněn rozpadem pravidel ve výchově, ve vztazích a v rozbředávání motivace lidí dělat cokoliv v životě s chutí a snažím se být v tomto oboru prospěšný. Jsou to obory, které se vzájemně doplňují. Jsem vášnivý, ale nedostatečně nadaný kytarista, průměrný, ale snažící se manžel a mým hlavním koníčkem je kombinace válení a povalování.