Tvořivé metody ve výuce VV

Pastelky a akvarelové pastelky

22. 7. 2024, 23. 7. 2024, 24. 7. 2024, 25. 7. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

Sudislav nad Orlicí, Kubasova chalupa

akreditace MŠMT 534/2022-4-159

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
ZUŠ

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Sudislavi v termínu od 22. do 25. 7. 2024 (po-čtvrtek). Výuka, stravování i ubytování na Kubasově chalupě

Zahájení v pondělí od cca 14:30 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Úterý + středa výuka celodenní. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

9 220 Kč

Zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Zvýhodněná cena platí při přihlášení do 31.3.2024. Můžete zvolit jinou než plnou variantu:

ceny LŠ Sudislav 2024


Kartou lze uhradit pouze plnou cenu, v případě volby jiné varianty, vyčkejte na fakturaci. Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce. 

Anotace:

2020 SudislavNabízíme Vám Letní školu v útulném centru Kubasova Chalupa v překrásné přírodě v Sudislavi nad Orlicí.  Luxusní vegetariánská strava, ubytování ve stylových pokojích.

Krom toho Vás čeká vycházka do Brandýsa n. O., na zříceninu hradu Orlík a do přírodního bludiště. Těšíme se na setkání s Vámi.


Kurz může být pro vás zajímavá zkušenost, ale získané dovednosti se také mohou stát prvním krokem do světa barevných technik či abstrakce, do světa vlastní originální tvorby.

Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet, procvičit a zdokonalit svou schopnost barevné malby pastelkami. Všichni, kdo se chtějí učit kreslit a malovat.

Všichni, kdo chtějí vyučovat druhé výtvarné výchově, rodiče i pedagogičtí pracovníci.
Kurz je určen i úplným začátečníkům v kreslení i těm zkušenějším, kteří se chtějí v kreslení procvičit, popřípadě tvořivě relaxovat.
Dolní věková hranice pro účast na kurzech je 18 let, mladší a děti od 12ti let pouze v doprovodu dospělého po předchozí dohodě a za plnou cenu.

Obsah akce:

 

Doporučujeme podívat se na web lektorky www.kalova.cz do fotogalerie – abyste si udělali představu, co s účastníky na kurzech kreslíme.

Lektorka:

Mgr. Lenka Kalová

Kvalifikace a praxe v oboru:

  • Absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích - učitelství pro 1. stupeň základní školy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy
  • 20 let ve školství včetně práce s problémovými dětmi – několik let práce ve třídě pro děti s poruchami učení  a chování
  • Zájem o přirozené metody učení a o techniky, které člověku pomáhají při zvládání stresu a v nejrůznějších situací.
  • V současné době se věnuje poradenství v oblasti zdravého životního stylu, vede  semináře akreditované MŠMT pro pedagogy a výtvarné kurzy pro děti i dospělé po celé ČR, ale především v Českých Budějovicích, kde žije.