Tvořivá škola - Školní systemické konstelace

Tvořivá škola - Školní systemické konstelace

Máte čím dál více problémových žáků? Valí se na Vás úkoly a Vy nevíte, kde vzít čas a energii na jejich řešení? Už Vám někdy docházejí síly? 

Tvořivá škola Vám nabízí jedinečný akreditovaný seminář Školní systemické konstelace, který umožňuje uvidět skutečné příčiny potíží jednotlivců i týmů. Dává příležitost nalézt jejich efektivní řešení a obnovit porušenou rovnováhu.

Seminář je zaměřený na seznámení se základními silami a zákonitostmi, které určují vztahy mezi učiteli, žáky, jejich rodiči, ale také vztahy uvnitř učitelského sboru školy. Kurzy je pořádán jak pro skupiny učitelů z různých škol, tak pro sborovny.

 

Kurz má akreditaci MŠMT č.j.: 47 650/2012 - 25 - 586

 

Obsah semináře:

Požadavky na učitele ze strany společnosti – a často také ze strany rodičů – stále rostou. Pravomocí a nástrojů, které mají učitelé k dispozici, přitom spíše ubývá. Podstatné je, aby učitelé ve spolupráci s rodiči vytvořili, pokud možno, co nejbezpečnější prostor pro zdravý růst a školní práci dětí.

Abychom toho mohli dosáhnout, je dobré vědět, jaké základní vlivy působí na učitele, žáky a rodiče, a co určuje jejich základní nároky a potřeby. Hlubší pochopení souvislostí přináší uvolnění, potřebný nadhled a možnost dosažení trvalého pocitu zakotvení a uspokojení. Přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole i v rodině.

Seminář Školní systemické konstelace slouží především učitelům základních a středních škol, ale velmi přínosný může být také pro rodiče. Zaměřuje se na poznání základních sil a zákonitostí, které mají bezprostřední vliv na chování dětí – žáků. Umožní Vám poznat, co skutečně určuje Vaše vztahy v systémech, jako jsou rodina, třída a škola. Pochopíte, co je potřeba udělat pro to, aby jste se Vy i všichni ostatní lidé, se kterými spolupracujete, cítili bezpečně a spokojeně.

Na semináři si ukážeme, co je při vzdělávání a výchově úkolem učitele a co přísluší rodičům. Poznáte, jak dosáhnout skutečně partnerské úrovně vztahu mezi učitelem a rodiči. Prostřednictvím vlastní konstelace se může každý podívat také na příčiny svých konkrétních potíží.

 

Základní témata semináře:

- rodinné a školní normy

- postavení a přístup učitele

- učitelé, rodiče a děti

- původní a nová rodina

- hierarchie vztahů ve škole

- syndrom vyhoření

 

Cíl semináře:
1.    Poskytnout informace o systémových souvislostech školní problematiky a působení sil ve vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči
2.    Zprostředkovat osobní zážitek a vhled do řešení nejčastějších problémů
3.    Ukázat způsob, jak dosáhnout trvalého uspokojení z práce a efektivně se ochránit před vyhořením

 

Lektor kurzu: Mgr. Čeněk Rosecký

 

Nabídku konkrétních termínů otevřených seminářů naleznete v Kalendáři akcí.

Akci si rovněž můžete objednat na školu pro celou sborovnu.

 

Ceník akreditovaných vzdělávacích programů a služeb Tvořivé školy

 
 
Developed by Via Aurea.