Olišarová Hana

Jmenuji se Hana Olišarová a střední školu jsem vystudovala v ekonomickém směru. Už od prvního ročníku střední školy, mi bylo jasné, že tudy cesta pro mě nevede. Přesto jsem úspěšně ukončila střední školu maturitou a hledala životní uplatnění, které mě bude naplňovat. To jsem našla až po mateřské dovolené, kdy se mi naskytla možnost „zaskakovat“ ve školní družině a tak jsem objevila nový svět a školství se stalo mojí prioritou.

Pedagogické vzdělání

 • Vysoká škola manažerská ve Varšavě, specializace – učitelství pro mateřské školy a učitelství 1. stupně, magisterské studium (2018)
 • Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o., Speciální pedagogika – vychovatelství, Speciální pedagogika, bakalářské studium (2016)

Praxe

20. 10. 2008 – 2019 – Základní škola a Mateřská škola Chocerady

pracovní zařazení:

 • vychovatelka ve školní družině
 • učitelka 1. stupně
 • učitelka 2. stupně

2019 – dosud Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha – východ

 • učitelka 1. stupně

Absolvované kurzy

 • 2023 Hodnocení ukrajinských žáků na ZŠ
 • 2021 Žák s podpůrnými opatřeními, komunikace s AP a s rodiči žáků – letní škola TŠ
 • 2021 Distanční výuka
 • 2021 Nakoučuj si svého žáka
 • 2021 Zločin ve škole I a II
 • 2020 Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku – letní škola
 • 2019 Netradiční pomůcky v hodinách matematiky a českého jazyka
 • 2019 Činnostní učení Čj ve výuce 4. – 5. ročníku – letní škola TŠ
 • 2018 Aritmetika v Hejného metodě pro 1. – 3. ročník ZŠ
 • 2018 Respektovat a být respektován
 • 2018 Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku – letní škola TŠ
 • 2012 Posuzování kvality vzdělávání II. – Strategie vzdělávání v současné škole
 • 2011 Syndrom vyhoření
 • 2010 Posuzování kvality vzdělávání I. – Cesta od tradičního vyučování efektivnímu učení

Aktuální akce lektora

12. 3. 2024, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Hledáte náměty do hodin? Nevíte, jakým způsobem podpořit žáky se SVP? Přijďte si pro praktické tipy a postupy, které pomohou těmto žákům zvládnout učivo. Aktivity můžete využít při práci s celou třídou, nebo individuální výuce či doučování.

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Předávané aktivity jsou zaměřené na předcházení i nápravy specifických poruch učení. Zaměříme se v nich zejména na rozvoj zrakové a sluchové percepce a pozornosti. Získáte ucelený soubor postupů a forem učení. Postupy umožňují interaktivní zapojení celé třídy, nejen vybraných žáků. 

Těšte se na:

 • Aktivity rozvíjející jednotlivé druhy zrakové a sluchové percepce a pozornosti a jejich zařazení do běžné výuky, intervencí i reedukace.
 • Motivace žáků k rozvoji zrakové a sluchové percepce a pozornosti i při volnočasových aktivitách.
 • Aktuální pedagogická diagnostika:
  • Na co se zaměřit? Jak získané poznatky setřídit?
  • Jak ze zjištěné úrovně odvodit potíže při zvládání aktuální látky?
  • Jak instruovat žáka k prohloubení dovednosti?
  • Jak zajistit žákovi respektování jeho vzdělávacích potřeb v rámci výuky?