Nabídka kurzů pro OP VVV-ZŠ

Tvořivá škola Vám nabízí jako možnost smysluplného čerpání šablon řadu praktických kurzů, které bude možné hradit z OP VVV (Jedna šablona=jeden proškolený pedagog.)

Kurzy pro ZŠ (16 hodin - 2 soboty nebo 4 odpoledne):

 

1. Čtenářská gramotnost v 1. roč. ZŠ, 16 hodin (šab. II/2.1)

2. Čtenářská gramotnost ve 2. a 3. roč. ZŠ, 16 hodin (šab. II/2.1)

3. Čtenářská gramotnost ve 4. - 5. roč. ZŠ, 16 hodin (šab. II/2.1)

4. Matematická gramotnost v 1. a 2. roč. ZŠ, 16 hodin (šab. II/2.1)

5. Matematická gramotnost ve 3. roč. ZŠ, 16 hodin (šab. II/2.1)

6. Matematická gramotnost ve 4. a  5. roč. ZŠ, 16 hodin (šab. II/2.1)

7. Matematická gramotnost v 6. a  7. roč. ZŠ, 16 hodin (šab. II/2.1)

8. Matematická gramotnost v 8. a  9. roč. ZŠ, 16 hodin (šab. II/2.1)

9. Didaktika Aj na 1. stupni ZŠ, min. 16 hodin (šab. II/2.1)
10. Didaktika Aj na 2. stupni ZŠ, min. 16 hodin (šab. II/2.1)

 

Letní škola (4 dny - 24 hodin):

 

1. Čtenářská gramotnost v 1. roč. ZŠ, 24 hodin (šab. II/2.1)

2. Čtenářská gramotnost ve 2. a 3. roč. ZŠ, 24 hodin (šab. II/2.1)

3. Čtenářská gramotnost ve 4. - 5. roč. ZŠ, 24 hodin (šab. II/2.1)

4. Matematická gramotnost v 1. a 2. roč. ZŠ, 24 hodin (šab. II/2.1)

5. Matematická gramotnost ve 3. roč. ZŠ, 24 hodin (šab. II/2.1)

6. Matematická gramotnost ve 4. a  5. roč. ZŠ, 24 hodin (šab. II/2.1)

7. Matematická gramotnost v 6. a  7. roč. ZŠ, 24 hodin (šab. II/2.1)

8. Matematická gramotnost v 8. a  9. roč. ZŠ, 24 hodin (šab. II/2.1)

9. Didaktika Aj na 1. stupni ZŠ, 24 hodin (šab. II/2.1)
10. Didaktika Aj na 2. stupni ZŠ, 24 hodin (šab. II/2.1)

 

Kurzy poběží v průběhu šk. roku formou 2 sobotních 4 odpoledních kurzů a také jako oblíbené Letní tvořivé školy v létě 2017-2019.

 

Lektory kurzů jsou výhradně zkušení učitelé z praxe, kteří zároveň učí na své škole a zároveň lektorují pro Tvořivou školu.

 

Hodinová dotace kurzů je minimální možná tj. 16 hodin. Letní školy 24 hodin. Tento čas je dostatečný pro předání potřebných postupů a nezatíží Vaše učitele více než je nutné. 

 

Didaktické kurzy obsahují souboty praktických efektivních postupů, které směřují k plnění cílů RV CZ. Umožňují žáky zaujmout, vtáhnout do výuky, předat jim vědomosti a dovednosti potřebné pro úspěšný vstup na ZŠ. Postupy jsou vhodné pro všechny učitele bez ohledu na to, podle jakého programu a s jakými učebnicemi učí.  

 

Kurzy budou nabízeny ve všech krajských a dalších  vybraných městech ČR. Můžeme je rovněž uspořádat přímo pro Vaši sborovnu (jedna šablona = jeden proškolený pedagog).

 

Pokud si kurzy zařadíte do šablon, prosíme Vás informujte nás o tom na
e-mailu 
Info@tvorivaskola.cz.

 

Developed by Via Aurea.