Nabídka kurzů pro OP VVV-MŠ

Tvořivá škola Vám nabízí jako možnost smysluplného čerpání šablon řadu praktických kurzů a Letních tvořivých škol pro pedagogy MŠ, které bude možné hradit z OP VVV (Jedna šablona=jeden proškolený pedagog.)

Kurzy pro pedagogy MŠ:

1. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ, 16 hodin (šab. I/2.2)

2. Čtenářská pregramotnost na MŠ, 16 hodin (šab. 1/2.3)

3. Matematická pregramotnost na MŠ, 16 hodin (šab. 1/2.3)

 

Letní školy pro pedagogy MŠ:

1. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ, 24 hodin -3 noci (šab. I/2.2)

2. Čtenářská pregramotnost na MŠ, 24 hodin -3 noci (šab. 1/2.3)

3. Matematická pregramotnost na MŠ, 24 hodin -3 noci (šab. 1/2.3)

 

Kurzy poběží v průběhu šk. roku formou dvousobotních a čtyřodpoledních kurzů a také jako oblíbené Letní tvořivé školy v létě 2017 – 2019 ve Velehradu, Liberci, Písku a Bystřici pod Lopeníkem, které pořádáme s výbornými ohlasy již 12 let).


Lektory kurzů jsou výhradně zkušení učitelé z praxe, kteří zároveň učí na své školy zároveň lektorují pro Tvořivou školu. Kurz osobnostně sociálního rozvoje vede ředitel TŠ Mgr. Čeněk Rosecký, který se osobnostnímu rozvoji učitelů věnuje dlouhodobě a vede tyto kurzy pro učitele ZŠ po celé České republice.


Hodinová dotaceje minimální možná tj. 16 hodin. Tento čas je dostatečný pro předání potřebných postupů a nezatíží vaše učitele více než je nutné. Letní školy jsou 24 hodinové.


Didaktické kurzyobsahují soubory praktických efektivní postupů, které směřují k plnění cílů RV CZ. Umožňují děti zaujmout, vtáhnout do výuky, předat jim vědomosti a dovednosti potřebné pro úspěšný vstup na ZŠ. Postupy jsou vhodné pro všechny učitele bez ohledu na to, podle jakého programu učí.

Kurzy budou nabízeny v krajských a dalších vybraných městech ČR. Můžeme je rovněž uspořádat přímo pro vaši sborovnu.

Pokud si kurzy a zařadíte do šablon, prosíme vás informujte nás o tom na e-mailu Info@tvorivaskola.cz.

Těm, kteří nám napíší, že si do šablon zařadili LŠ, dáme přednostně vědět, až letní školy vyhlásíme, aby se mohli včas přihlásit.

 

 

Developed by Via Aurea.