Hudební výchova tvořivě na ZŠ (24h)

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

FZŠ Olomouc, Hálkova 4

akreditace MŠMT 28081/2022-4-1011

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci
ZUŠ

Můžete se hlásit jako NÁHRADNÍK!

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 13. do 16. 8. 2024 (út-pá). Výuka a stravování na FZŠ Hálkova, stravování a ubytování v areálu VŠ Kolejí na ulici Šmeralova/ 17. listopadu.

Zahájení v úterý od cca 14:30 hod., ukončení v pátek obědem.Středa + čtvrtek výuka celodenní cca 8:30-18:00.  Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

9 690 Kč
Zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Zvýhodněná cena platí při přihlášení do 31.3.2024. Můžete zvolit jinou než plnou variantu:
 
ceny LŠ 2024


Kartou lze uhradit pouze plnou cenu, v případě volby jiné varianty, vyčkejte na fakturaci. Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce.  

Anotace:

2022 Olomouc

Kurz je zaměřen především na tvořivé hudební činnosti, propojení Hv s pohybovou výchovou a na práci s Orffovým instrumentářem. 

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele, kteří ve výuce HV chtějí využít všechny její složky. Obsah, předkládané aktivity jsou vhodné pro žáky 3.-9. roč. ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Obsah akce:

2020 Olomouc

Intenzivní vzdělávací kurz je určen zkušeným i začínajícím učitelům 2. stupně a vyšších ročníků 1. stupně ZŠ, kteří vyučují hudební výchovu. Účastníkům předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV. Přijeďte se za námi hudebně nabít a inspirovat, jak udělat HV pro žáky smysluplnou a přitažlivou. 

Obsahem kurzu budou:

  • hry s hudebním materiálem

  • rytmické činnosti

  • vokální činnosti

  • instrumentální činnosti

  • práce s motivací k poslechu skladeb

  • návrhy poslechových skladeb pro nadcházející školní rok

  • náměty pro práci s poslechem a následnou diskuzi

  • způsoby práce s hudebními kvízy

 

Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení, jak se hudebně přiblížit současným žákům. Součástí kurzu bude i společná diskuze nad tématy, která nás ve výuce pálí a vzájemný “inspiromat”.

 

boomwhackers

Ukázka z kurzu HV pro1. stupeň

Ukázka z kurzu HV pro 2. stupeň

Lektoři:

Mgr. Jarmila Šiřická

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Učitelství  M-Hv pro 2. stupeň základní školy. Členka České Orffovy společnosti, lektorka Tvořivé školy pro činnostní učení matematiky a hudební výchovu. Vyučuje na 2. stupni FZŠ Hálkova v Olomouci a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci přednáší předmět Didaktika Hv a náslechová praxe pro studenty oborů s hudební výchovou na 2. a 3. stupni vzděláváni. 

Mgr. Jakub Kacar
Nikdy nebral hudbu příliš vážně a tradičně vybočoval ze zažitých konvencí, až se mu hudba stala nejen koníčkem, ale i zaměstnáním. Od chvíle, kdy dostudoval všeobecné gymnázium svou činnost směřoval především hudebním směrem. Vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem obor hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, absolvoval obor hra na violu na Teplické konzervatoři u Mgr. K. Untermüllera a vzdělání si doplnil zvukařskou školou. Momentálně je frekventantem doktorského studia hudební teorie a pedagogiky.

V současnosti je pedagogem na PF UJEP a ZUŠ Litoměřice, kde řídí dětský sbor Hlásek, orchestr Guláš, učí hru na housle, violu a elektronické zpracování hudby či práci s notačním programem Sibelius aj. Je součástí lektorského týmu České filharmonie. Stále četněji se věnuje lektorské činnosti pro Společnost pro hudební výchovu ČR, NPI ČR, Českou filharmonii, Českou Orffovskou společnost či soukromě a to i mimo ČR.

"Cílem mých školení pro pedagogy je infikovat skupinu hudebních pedagogů co největší dávkou inspirace, množstvím prověřené metodiky a námětů vhodných do výuky HV na všech stupních. Díky lektorské minulosti i současnosti mohu neustále zlepšovat své náměty a hry - neboť víc učitelů vždy vymyslí další a další varianty."