CENÍK akreditovaných kurzů DVPP pro sborovny

Naše kurzy pro sborovny jsou zaměřené na oborové didaktiky a řešení aktuálních potíží peadagockých pracovníků působících na ZŠ a MŠ. Našimi lektory jsou výhradně pedagogové z učitelské praxe. V případě zájmu Vám můžeme udělat školení na klíč.

Sdílet na Facebooku

Semináře nabízíme školám nebo zařízením pro DVPP. Všechny naše semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP.

CENY KURZŮ PRO SBOROVNY objednané do 20. 12. 2023

 • Kurz 4 výukové hodiny: 15 800 Kč (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 840 Kč). 

 • Kurz 8 výukových hodin: 22 800 Kč (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 1420 Kč). 

 • Kurz 16 výukových hodin: 38 000 Kč (skupina do 10 osob, každý další účastník za příplatek 2580 Kč). 

V případě vašich speciálních požadavků nebo dle dostupnosti místa konání pro lektora může být cena přizpůsobena.
 

SEMINÁŘE PRO RODIČE ŽÁKŮ

 • Samostatná přednáška v délce cca 1,5 hodiny: 4500 Kč + cestovné (skupina do 10 osob, každý další účasník za příplatek 110 Kč).

 • Samostatná přednáška v délce cca 3 hodiny: 8400 Kč + cestovné (skupina do 10 osob, každý další účasník za příplatek 200 Kč).

Bližší informace o spolupráci s naší institucí Vám ráda poskytne Ing. Jana Procházková, tel: 548 220 002, mob 774 19 18 13, e-mail: info@tvorivaskola.cz


Nabídka kurzů pro sborovny ZŠ (další témata po domluvě možná)

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů

  • Systemická pedagogika - Jak nevyhořet a být a utoritou (8 hodin)

  • Systemická pedagogika - Jak nevyhořet (4 hodiny)

  • Systemická pedagogika - Jak být autoritou (4 hodiny)

 • Podpůrná opatření žáků, komunikace s AP

  • Žák se SVP na ZŠ (varianty 8, 16, 24 hodin)

  • Plán pedagogické podpory v Praxi ZŠ (16 hodin)

 • Matematická gramotnost

  • Matematika činnostně pro 1.-9. třídu (varianty 4, 8, 16, 24 hodin)

  • Geometrie činnostně pro 1.-9. třídu (varianty 4, 8, 24 hodin)

 • Čtenářská gramotnost

  • Český jazyk činnostně pro 1.-5. třídu (varianty 4, 8, 16, 24 hodin)

  • Český jazyk činnostně v přípravné třídě (8 hodin)

 • Anglický jazyk

  • Anglický jazyk činnostně pro 3.-5. třídu (varianty 8, 16, 24 hodin)

 

Nabídka kurzů pro sborovny MŠ (další témata po domluvě možná)

 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů

  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů (8 hodin)

  • Jak nevyhořet (4 hodiny)

  • Jak být autoritou (4 hodiny)

 • Pregramotnost (předpočtářské a předčtenářské období)

  • Matematická pregramotnost (varianty 4, 8, 16, 24 hodin)

  • Čtenářská pregramotnost (varianty 4, 8, 16, 24 hodin)

3. 10. 2023, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

2. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 2. stupni ZŠ. 

Na akci zazní zejména:

 • Činnostní desatero, výhody a nevýhody činnostního učení.
 • Náměty na práci, činnostní postupy v ČJ
 • Náměty na práci, činnostní postupy v M
 • Náměty na práci, činnostní postupy v naukových předmětech
 • Aktivity a pomůcky používané při činnostním učení na 2. stupni.

Webinář třídní schůzka: žák - rodič - učitel

(triáda  aneb zapojme všechny)

490 Kč

5. 10. 2023, zahájení v 16:00

2 vyučovací hodiny

WEBINÁŘ

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Anotace:

OBSAZENO! Hlásit se můžete na další termín 2.11.

Na Vaše přání jsme připravili webinář k vedení třídních schůzek ve formátu tripartity. Tento styl vedení je v poslední době oblíbený, v některých školách nově vyžadovaný. Pokud si nevíte rady, jak je uchopit, přijďte k nám načerpat inspiraci, co vše je možné či co se osvědčilo našim lektorům.

Webinář je vhodný nejen pro vedoucí pracovníky, ale i učitele 1. a 2. stupně, speciální pedagogy, výchovné poradce, vychovatele aj. 

ČJ

5. 10. 2023, zahájení v 15:00

4 vyučovací hodiny

vhodné do šablon

WEBINÁŘ

akreditace MŠMT

1. stupeň ZŠ

Anotace:

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ 2 v ceně 185 Kč.

Na akci zazní zejména:

 • Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení ČJ ve 2. ročníku.
 • Seznámení s abecedou
 • Pravopis věty, druhy vět
 • Slovo, slabika, hláska, písmeno,
 • Význam slov
 • Samohlásky, souhlásky, dvojhlásky
 • Seznámení se slovními druhy (podstatná jména, slovesa, předložky)

Slabiky s obrázky - 30 barevných karet pro práci žáků

Slabiky s obrázky - 30 barevných karet pro práci žáků

Jedinečný barevný soubor ilustrovaných slabik pro období práce s Živou abecedou a počátkem…

Dostupnost Skladem
48 Kč
- ks +

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Demonstrační soubor číslic a koleček - 11 barevných obrázků

Názorná pomůcka pro výuku matematiky, určená pro zavěšení do třídy. Učitelům se osvědčilo…

Dostupnost Skladem
165 Kč
- ks +

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

Pirátská abeceda - didaktická hra pro 2 - 4 hráče NOVINKA

NOVINKA! Vzdělávací a přitom i zábavná hra na procvičení čtení písmen v češtině a…

Dostupnost Skladem
278 Kč
- ks +

Početní divadélko (NOVINKA)

Početní divadélko (NOVINKA)

Originální didaktická hra pro uvedení dětí do počtářského světa.

Dostupnost Skladem
279 Kč
- ks +

Reference

"Základní školy, se kterými Tvořivá škola úzce spolupracuje na zavádění činnostního učení."

více

"Přečtěte si, co říkají o našich kurzech jejich absolventi!

Uvedené reference jsou vybrané z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce."

více

Každoročně pro vás připravujeme několik letních škol. Přečtěte si, jak s nimi byli spokojeni jejich absolventi!

Uvedené reference pochází z anonymních evaluačních dotazníků vyplněných účastníky po skončení akce.

více