Anglický jazyk činnostně na 1. stupni ZŠ

8. 7. 2024, 9. 7. 2024, 10. 7. 2024, 11. 7. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Velehrad, Salašská 300

akreditace MŠMT 28081/2022-4-1011

1. stupeň ZŠ

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 8. do 11. 7. 2024 (po-čt). Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v pondělí od cca 14:00 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Úterý + středa výuka celodenní cca 8:30-18:00. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

8 810 Kč
Zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Zvýhodněná cena platí při přihlášení do 31.3.2024. Můžete zvolit jinou než plnou variantu:
 
ceny LŠ 2024


Kartou lze uhradit pouze plnou cenu, v případě volby jiné varianty, vyčkejte na fakturaci. Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce. 

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Obsah akce:

Kurz je rozdělený do 6 částí zaměřených na jednotlivé oblasti výuky Aj. Každá část nabízí aktivizující postupy výuky AJ na 1. stupni ZŠ, činnosti rozvíjející kompetence žáků, pomůcky a jejich využití. Seznámení s pomůckami a materiály nakladatelství Angličtina Expres vytvořených na míru pro české děti.

V rámci mezipředmětových vztahů proběhne i ukázka projektů.

Většinu aktivit a pomůcek si účastníci prakticky vyzkouší.

1. Úvod

2. Slovní zásoba

3. Poslech s porozuměním

4. Mluvení a psaní

5. Čtení s porozuměním

6. Závěr