Anglický jazyk činnostně na 1. stupni ZŠ

13. 8. 2024, 14. 8. 2024, 15. 8. 2024, 16. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc

akreditace MŠMT 28081/2022-4-1011

1. stupeň ZŠ

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Olomouci v termínu od 13. do 16. 8. 2024 (út-pá). Výuka a snídaně na SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29 a ubytování na internátě SŠ logistiky a chemie (umístěn naproti škole). Obědy a večeře v nedaleké jídelně Farmak.

Zahájení v úterý od cca 14:30 hod., ukončení v pátek obědem.Středa + čtvrtek výuka celodenní cca 8:30-18:00.  Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány do konce června.

9 690 Kč
Zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Zvýhodněná cena platí při přihlášení do 31.3.2024. Můžete zvolit jinou než plnou variantu:
 
ceny LŠ 2024


Kartou lze uhradit pouze plnou cenu, v případě volby jiné varianty, vyčkejte na fakturaci. Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce. 

Anotace:

Kurz předkládá smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky anglického jazyka ve 3.(1.) - 5. ročníku, vytvořený na míru pro české děti. Předkládaný způsob výuky žáky nepřetěžuje a přináší výborné výsledky. Umožní vám žáky motivovat, zaujmout a naučit je anglicky tak, aby na konci 5. ročníku dosáhli dovedností používat cizí jazyk v souladu s Evropským referenčním rámcem – úroveň A1. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. 

Kurz je vhodný pro všechny učitele Aj působící na 1. stupni ZŠ. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Obsah akce:

Kurz je rozdělený do 6 částí zaměřených na jednotlivé oblasti výuky Aj. Každá část nabízí aktivizující postupy výuky AJ na 1. stupni ZŠ, činnosti rozvíjející kompetence žáků, pomůcky a jejich využití. Seznámení s pomůckami a materiály nakladatelství Angličtina Expres vytvořených na míru pro české děti.

V rámci mezipředmětových vztahů proběhne i ukázka projektů.

Většinu aktivit a pomůcek si účastníci prakticky vyzkouší.

1. Úvod

2. Slovní zásoba

3. Poslech s porozuměním

4. Mluvení a psaní

5. Čtení s porozuměním

6. Závěr