Zilayová Radmila

Zilayová Radmila

motto:  ,, Kdo se odváží, zvítězí.“

Pochází z Valtic, nyní žije v Brně. Vystudovala pedagogickou fakultu MU v Brně s aprobací na 1.stupeň ZŠ a se specializací speciální pedagogika.

V roce 2004 a 2005 se zúčastnila prvních kurzů činnostního učení matematiky u paní Mgr. Marie Kostečkové a českého jazyka u  paní Mgr. Evy Procházkové, které ji natolik oslovily, že od té doby prošla více než deseti kurzy Tvořivé školy zaměřené na matematiku, český  jazyk, anglický jazyk, ICT a prvouku pro 1.stupeň. Kromě kurzů činnostního učení prošla několika kurzy věnované různým specifickým  poruchám učení a chování dětí, dále pak kurzem  Edukativně stimulační skupiny dětí předškolního věku. Od roku 2006 si své vzdělání si doplňuje jazykově - metodickými kurzy AJ. Absolvovala rovněž několik školení uživatelských ICT znalostí a různé semináře zaměřené na výtvarnou činnost.

Od roku 1994 pracuje na ZŠ Laštůvkova v Brně jako učitelka 1.stupně. V roce 2007 začala zároveň pracovat jako lektorka činnostního učení ve vzdělávací agentuře Tvořivá škola. Její didaktické kurzy a semináře absolvovaly stovky učitelů z celé České republiky.

Radmila Zilayová má zkušenosti jak ze školství, tak ze světa volnočasových aktivit. Její kurzy jsou praktické a efektivní. Zaměřuje se především na to, jak konkrétně pracovat s dětmi, jak si poradit s probíraným učivem, využití didaktických pomůcek a vlastní zkušenosti z praxe.

Developed by Via Aurea.