Zdravý pohyb ve výuce Tv na ZŠ (24h)

Jak budovat zdravé pohybové návyky

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43

akreditace MŠMT 28081/2022-4-1011

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Praze v termínu od 5. do 8. 8. 2024 (po-čt). Výuka a obědy na ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43. Ubytování a další stravování není zajištěno.

Zahájení v pondělí od cca 14:00 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Úterý + středa výuka celodenní cca 8:30-17:00. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

7 570 Kč

Zahrnuje kurzovné a obědy.
Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce. 

Anotace:

2022 OlomoucIntenzivní vzdělávací kurz je určen učitelům 1. a 2. stupně ZŠ a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří vyučují tělesnou výchovu nebo mají rádi či chtějí podpořit zdravý pohyb dětí (i svůj).

Na kurzu bude prezentován soubor metod a postupů, zaměřených na podporu správného držení těla a zdravě vedeného pohybu dětí pro tělesnou výchovu:

 • napřímení pánve a páteře, rozpohybování kostěné struktury
 • aktivování svalové struktury pánve
 • posílení hlubokých svalů břicha a zad v souhře s hlavním dýchacím svalem bránicí a pánevním dnem.

Jednotlivé části kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou vysvětlení (workshopu) a praktické části (cvičení). Přijeďte získat nové informace a dobře si zacvičit.

Obsah akce:

Bloky jsou vedené výhradně vedené dle principů Zdravotního Pilates, FYZIOPilates, metodou vývojové kineziologie DNS – Dynamické Neuromuskulární Stabilizace prof. PeadDr. Pavla Koláře, Ph.D., dle metodiky SPI – Strukturální pohybové integrace Mgr. Daniela Müllera a z principů nadstavbového SPECIÁLU SPI prim. MUDr. Sylvie Musilové a Mgr. Daniela Müllera – Herniace meziobratlového disku a bolesti zad a DIASTÁZA a dle rehabilitačního švýcarsko-francouzského konceptu SPIRALDYNAMIK® Mgr. Lenky Kazmarové a aplikování poznatků o fasciích.

Důraz je kladen na trupovou stabilizaci dle DNS a správné nastavení chodidla, nezbytné pro vertikalizaci člověka. Podpoříme i napřímení krční páteře. Zapracujeme na hrudním koši. Zaintegrujeme i periferie (horní a dolní končetinu).

Odstraníme chybné pohybové stereotypy, které způsobují bolesti. V dlouhodobém užívání naučených principů dochází k zautomatizování návyků na úrovni centrální mozkové soustavy a tím lepší užívání tělesné schránky ve fyziologických normách. Dojdeme k poznání a uvědomění si svého těla, jeho fungování a předcházíme tím i zraněním.

Cílem kurzu je předat účastníkům takové cviky a postupy, které žáky vedou k směřování ke každodennímu užívání naučených principů a automatizaci návyků na úrovni centrální mozkové soustavy a tím lepší užívání tělesné schránky ve fyziologických normách.

2022 Olomouc

Hlavní témata kurzu:

Průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití se zaměřením na:

– PÁTEŘ - rozpohybování páteře dle transversální, sagitální a longitudinální osy – osové napřímení spolu s trupovou stabilizací vč. aktivity nitrobřišního tlaku. Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže.

PÁNEV– jako jeden pól v axiálním napřímení - rozpohybování a napřímení pánve, aktivování svalů pánevního dna. Zamření se na SI skloubení, pánev jako celek i rozpohybování pravé a levé poloviny pánve samostatně. S učením pohybu 3D – vnitřní a zevní spirály pánve.Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže.

– HLAVA a KRK – druhý protipól v axiálním napřímení – rozpohybování a aktivování hlubokých svalů krční páteře, uvolnění a aktivování hlavového kloubu. Individuální a skupinové cviky a hry. Možnosti zařazování těchto cvičení do vyučovacích hodin.

– HRUDNÍK -  uvolnění a rozpohybování hrudního koše, žeber, aktivní zapojení bránice jako hlavního dýchacího svalu. Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže.

– HORNÍ KONČETINA A RUKA – pletenec ramenní – rozpohybování a centrace kloubů i jako základ pro správný úchop tužky a psaní. Uvědomění si správného nastavení a úskalí v horní končetině a ruky – jako prevence vzniku karpálního tunelu. Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže.

– DOLNÍ KONČETINA A NOHA – kyčel, koleno a kotník – správné nastavení, nezbytné pro sešroubování svalových řetězců a správného držení nohy (plosky). Uvědomění si správného nastavení i úskalí, které často způsobují bolesti zad. Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže.

– aktivní CHŮZE aktivní SED propojení celků – správné způsoby sedu na židli i na podlaze, čemu se vyhnout a jak to využít v praxi. Nácvik technik zdravé chůze a sedu.

Pozor! Kurzy zaměřené na TV si většina pedagogů nemůže uplatnit vrámci "šablon - OP JAK".

Velehrad 2021Lektorka

Ing. Jitka Moulisová, Certifikovaný pohybový specialista
https://www.zdravypohybcb.cz/o-mne/

Mým cílem je naučit klientelu, jak správně používat a zatěžovat své tělo v průběhu běžného dne, aby sloužilo co nejdéle bez bolesti. Pokud už bolest máme, tak víme, že něco nefunguje. A my budeme společně hledat způsob, jak si ulevit a postupně se vrátit zpět do fyziologického nastavení těla.

V r. 2018 jsem obdržela PEČEŤ KVALITY – mé studio Zdravý pohyb ČB se řadí mezi CERTIFIKOVANÁ POHYBOVÁ CENTRA IQ POHYB. Výčet certifikovaných center v České a Slovenské republice je k ověření na portále skupiny IQ pohyb  www.CVIQ.cz, kde rovněž probíhá publikační činnost pohybových specialistů.

Lektorské zkušenosti a praxi v oboru pohybu a zdraví sbírám od roku 2009. Zaměřuji na dospělou i dětskou klientelu (od r. 2017 jsem po dobu 2 let vedla tréninky dětí (8-15 let) ve spolupráci s Baseball Club Hluboká n/V jako trenér správných pohybových návyků). Dále jsem od r. 2017 oprávněná školit a šířit osvětu o zdravém pohybu široké veřejnosti v rámci přednášek se cvičením. Proškolená témata: Principy posilování břicha, Diastáza, Zdravá dětská noha, Pánevní dno, Hallux Valgus – vbočený palec, Karpální tunel, Jak správně sedět, Cvičební mýty (ve spolupráci s IQ pohyb Praha, v projektu CVIQ.cz).

Přednášky se cvičením "Cvičební mýty" byly proškolené a odcvičené v r. 2019 i v rámci „Den zdraví pro zaměstnance Všeobecné Zdravotní Pojišťovny (VZP) pobočky České Budějovice“ současně s dobročinnou sbírkou pro z.s. DLOUHÁ CESTA (pomoc pro všechny, kteří přežili své dítě). Výtěžek činil 20 tis. Kč.. S Všeobecnou Zdravotní Pojišťovnou i se zapsaným spolkem Dlouhá cesta i nadále spolupracuji.

Absolvované kurzy, 

 • Instruktor Pilates Balanced Body University Californie, USA (rekvalifikační kurz)
 • Certifikovaný pohybový specialista IQ pohyb Praha
 • Certifikovaný trenér Dynamické Neuromuskulární Stabilizace (DNS) prof. PeadDr. Pavla Koláře, CSc.
 • Trenér metody Strukturální Pohybová Integrace IQ pohyb Praha, vč. Herniace meziobratlových disků a bolesti zad, Dech a diastáza, Diagnostika
 • trenér švýcarsko- francouzkého fyzioterapeutického konceptu Spiraldynamik®Basic Move
 • absolvent konferencí Dr. Robert Schleip, Universita Ulm – nauka a výzkum o fasciích
 • Absolvent metody FYZIOPilates
 • Instruktor GolfPilates
 • Instruktor Něžná náruč rodičů Evy Kiedroňové o manipulaci s dítětem dle psychomotorického vývoje
 • Profesionální chůva - pro činnost PEČOVATEL/PEČOVATELKA o děti ve věku od 0 do 15 let (rekvalifikační kurz)
 • + dalších přes 80 absolvovaných krátkodobých, střednědobých kurzů/workshopů s českými i zahraničními  lektory s přesným výčtem na www.zdravypohybCB.cz v sekci VZDĚLÁNÍ