Tvořivé činnosti a aktivizační metody ve 3. – 5. ročníku ZŠ

v rámci ČJ, M, AJ

8. 7. 2024, 9. 7. 2024, 10. 7. 2024, 11. 7. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Velehrad, Salašská 300

akreditace MŠMT 802/2023-2-191

1. stupeň ZŠ

Můžete se hlásit jako NÁHRADNÍK!

Kurz se uskuteční v rámci letní školy ve Velehradě v termínu od 8. do 11.7.2024 (po-čt).  Výuka a stravování v budově ZŠ Salašská, ubytování v internátě Stojanova gymnázia (areál kláštera). 

Zahájení v pondělí od cca 14:00 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Úterý + středa výuka celodenní cca 8:30-18:00. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

9 690 Kč
Zahrnuje kurzovné, ubytování a plnou penzi.  Zvýhodněná cena platí při přihlášení do 31.3.2024. Můžete zvolit jinou než plnou variantu:
 
ceny LŠ 2024


Kartou lze uhradit pouze plnou cenu, v případě volby jiné varianty, vyčkejte na fakturaci. Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník (např. kurzovné hradí škola, ubytování a stravu účastník) - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce. 

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ, nabízené aktivity využijete na 1. stupni ZŠ, zejména ve 3. - 5. ročníku. Předkládané náměty určitě využijí také asistenti pedagoga. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“.

Těšte se na:

  • Metody aktivního vyučování. Kooperativní a partnerské učení. Prvky kritického myšlení.
  • Předávání informací, dovedností a postojů.
  • Cíle a smysl didaktických her.
  • Podněcování zájmu a motivace k celoživotnímu učení.
  • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. 

Obsah akce:

Předkládané postupy významně přispívají k postupnému utváření a rozvoji kompetence pracovní, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní a kompetence k učení. Kurz bude rozdělen do několika tematických bloků:

Hry pro zlepšení klima třídy, dovednosti a hry v přírodě
• inspirace na aktivity vhodné na začátku školního roku pro podporu dobrých vztahů ve třídě a vzájemné poznání, nenáročné na přípravu učitele
• bushcraft, zahřívací a týmové hry v přírodě, dobíječe energie
Hry a zábavné aktivity v hodinách anglického jazyka
• technika přirozeného osvojení jazyka s využitím pohybových, motivačních, relaxačních a netradičních her
• hry motivující žáky k aktivnímu používání cizího jazyka, podporující rozvoj slovní zásoby
• ukázka zajímavých vzdělávacích a interaktivních materiálů
• projektová výuka-ukázka projektu rozvíjejícího spolupráci starších a mladších dětí se zaměřením na angličtinu
Hry a zábavné aktivity v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ
• ukázka činnostního učení v českém jazyce
• hry pro aktivizaci slovní zásoby
• skládankové učení -aktivní kooperativní učení, propojení českého jazyka a naukových předmětů
• metody pro rozvoj čtení s porozuměním
Mezipředmětové vztahy propojující český jazyk a matematiku
• ukázka činnostního učení v matematice
• rozvíjení matematického slovníku žáků
• práce se slovními úlohami, ukázka netradičních slovních úloh
• hry propojující matematiku a český jazyk
• pohádkové příběhy rozvíjející matematické a logické myšlení
Dílna čtení - metoda aktivního rozvoje čtenářské gramotnosti
• pravidla, náměty pro dílnu čtení
• prožitkové učení pro účastníky s pedagogickou reflexí a analýzou
Dětský sólový přednes
• metodické postupy pro práci s textem během přípravy žáků na dětský sólový přednes, postřehy a úskalí
• složky a stránky výkonu
• tipy na současné knihy pro děti a mládež
Průřezově zazní
• pohybové hry, náměty pro aktivizaci
• pohybové písničky
• práce s chybou, přístupy, samokontrola žáků
• výroba jednoduchých didaktických pomůcek
• prvky kritického myšlení a kooperativního učení