Skotáková Alena

Reference od absolventů:

 • Lektorku mám velmi ráda a nikdy mě nezklame. Jsem ráda, že jsem se kurzu zúčastnila, Chtěla bych ještě více hodin tance.
 • Akce předčila má očekávání. S lektorkou jsem byla naprosto spokojená. Skvělý kurz!
 • Lektorka byla perfektní. Hodně jsem se přiučila. Potřebovala bych se ještě naučit improvizaci – nejde mi. Chtěla bych být mladší, abych vše stíhala. Kurz určitě doporučím i kolegům.
 • Všechny informace byly přínosné. Chtěla bych si kurz zopakovat, nebo zajít na nějaké pokračování, protože byl moc příjemný! Děkuji moc.
 • Bylo to obohacující a příjemné, prakticky zaměřené, skvělé! Chyběl mi snad jen čas na zapisování.
 • Kurz vlastně předčil mé představy. Děkuji lektorce, byla úplně skvělá =) Vše moc ráda využiji ve své výuce. Bylo to naprosto super. Klidně bych tancovala i více dní. Ráda přijedu na letní školu. Děkuji =)
 • Lektorka byla vstřícná, milá, příjemná a předala množství zkušeností. Bylo to fajn! Doporučím.

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

odborný asistent na Fakultě sportovních studií Brno, Katedra gymnastiky a úpolů,

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2004 – Ph.D. v oboru kinantropologie na FSpS MU
 • 1995–2000 Pedagogická fakulta MU Brno, studijní kombinace Speciální pedagogika – Tělesná výchova
 • 1991–1995 Střední pedagogická škola Boskovice, obor vychovatelství

Pracovní zkušenosti:

 • 2008 – Fakulta sportovních studií – Katedra gymnastiky a úpolů – oddělení gymnastiky
 • 2000 – současnost – externě v ZUŠ Blansko (pedagog tanečního, muzikálového oddělení)
 • 2001–2002 externě studio Žabka, dětský aerobic
 • 2000–2001 externě JAMU Brno (taneční pedagog)
 • 1995–2006 externě v SZUŠ Blansko (pedagog tanečního oddělení)

Pedagogická činnost:

Výuka v magisterském a bakalářském programu Tělesná výchova a sport a Specializace ve zdravotnictví. Rytmická gymnastika a tance, speciální pedagogika, integrativní speciální pedagogika, pohybová terapie, aplikovaná tělesná výchova

Účast v projektech:

 • CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872 – Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole
 • Člen týmu projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. Č. 15-33854A „Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou“. Spolupráce s CEITEC
 • MUNI/51/03/2017 – Podpora a implementace problematiky inkluzivního vzdělávání do výuky na FSpS
 • MUNI/A/0966/2013 Evaluace metodiky sebeobrany osob se zrakovým postižením
 • ROZV/20/FSpS/05/2015 Evaluace metodiky sebeobrany osob s tělesným postižením na vozíku
 • MUNI/A/1300/2015 Vliv kurzu Sebeobrany na některé psychické charakteristiky osob s tělesným postižením na vozíku
 • MUNI/FR/1206/2015 Inovace předmětů z oblasti Inkluzivního vzdělávání
 • FRVŠ – projekt 2328/2006 - Inovace předmětu Aplikovaná tělesná výchova a sport
 • Spolupráce na grantovém úkolu FRVŠ – Vzdělávání budoucích učitelů TV k práci s handicapovanými

Četné akademické stáže a mimouniversitní aktivity, bohatá publikační činnost, např.:

 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Jana SKLENAŘÍKOVÁ. Evaluace kurzů „Sebeobrana pro vozíčkáře“. In Conference „Adapted Physical Activity through the lifespan“ Prague. 2017. ISBN 978-80-87647-39-4. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ a Lukáš PÁRTL. Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením. In Sborník z konference „Šport a zdravie 2008“. Nitra: FSpS MU, 2008. 5 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info

Další aktivity:

 • Organizační a realizační činnost v rámci her handicapované mládeže EMIL OPEN – ředitelka sportu boccie 2018, 2019, 2020, doplňkový sportovní program 2020
 • Zapojení v organizaci Speciálních olympiád – sportovní aktivity osob s mentálním postižením
 • Organizační a realizační činnost v Tandem Brno, z.s, - organizace podporující a realizující sport pro osoby se zrakovým postižením
 • Praxe v aplikaci neuro-vývojové terapie jako možné příčiny problémů učení a chování – práce s dětmi se specifickými poruchami učení.