Kalová Lenka

Kalová Lenka

Kvalifikace a praxe v oboru:

- Absolventka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích - učitelství pro 1. stupeň základní školy

- 20 let ve školství včetně práce s problémovými dětmi – několik let práce ve třídě pro děti s poruchami učení  a chování

- Zájem o přirozené metody učení a o techniky, které člověku pomáhají při zvládání stresu a v nejrůznějších situací.

- V současné době se věnuje poradenství v oblasti zdravého životního stylu, vede výtvarné kurzy pro děti i dospělé, kurzy o sebe přijetí a pozitivním vnímání a semináře akreditované MŠMT pro pedagogy.

- Na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vede Kurz Celoživotního vzdělávání Kresba jako forma relaxace a psychického uvolnění.

- Více na www.kalova.cz

Více o metodě kreslení pravou mozkovou hemisférou:

Metodu kreslení pravou mozkovou hemisférou vyvinula v 70.letech minulého století Dr. Betty Edwards (emeritní profesorka a ředitelka výzkumného centra zaměřeného na aplikaci poznatků výzkumu mozkových hemisfér). Tato metoda vychází z odhalení rozdílností specifických úloh jednotlivých mozkových hemisfér u člověka - z rozdílností mezi funkcemi pravé a levé mozkové hemisféry

Metodu "Kreslení pravou mozkovou hemisférou" vyvinula paní profesorka Dr. Betty Edwards v šedesátých letech minulého století jako metodu výuky realistické kresby pro studenty na Kalifornské státní universitě Long Beach, kde se věnovala výuce realistické kresby pro studenty uměleckých i "neuměleckých" oborů. Svou metodu poprvé veřejně publikovala pod názvem "Kreslení pravou hemisférou" v červenci roku 1979 v USA. Od té doby se tato metoda v mnohém zdokonalila a stala základem výuky realistické kresby na školách v Kalifornii. Kurzy "Kreslení pravou hemisférou" probíhají v zemích všech světadílů.

Práce Dr. Betty Edwards vychází z vědeckých výzkumů zoologa, neurobiologa a neurofyziologa Rogera W. Sperryho. Ve svých vědeckých výzkumech neurobiolog Roger Wolcott Sperry (*20. srpna 1913, Hartford, Connecticut - †18. dubna 1994, Pasadena, Kalifornie) dokázal rozdílnost mozkových hemisfér, přičemž zrakové - vizuální vnímání je základní doménou pravé hemisféry, zatím co slovní - verbální a analytické myšlení je základní doménou levé hemisféry. (Pravá ruka komunikuje s levou - verbální hemisférou a levá ruka s pravou hemisférou). Za své objevy, ve kterých odhalil specifické úlohy jednotlivých mozkových hemisfér u člověka, byl v roce 1981 oceněn Nobelovou cenou.  

Základním kamenem této metody je výuka krok za krokem - Step by step, která provede účastníka kurzu celým vývojem kresby, od jednoduché čáry až k realistickému portrétu nácvikem a pochopením jednoduchých základních tzv. parciálních dovedností a návyků. Využívání činnosti pravé mozkové hemisféry, její aktivizace, je prostředkem, jak toho dosáhnout - ať jsou to psychomotorická či grafomotorická cvičení nebo prostě jenom vlídná atmosféra a příjemné prostředí (ale nejen to).

Malé děti jsou spontánní. Do zhruba 10. roku věku jsou jak houby nadšeně nasávající každou novou zkušenost. Nemají předsudky. Kreslení si prostě užívají a většinou jim ten jejich obrázek přijde ze všech nejlepší. Starší děti jsou kritické k druhým i k sobě. Srovnávají své kresby se skutečností a vidí rozdíly. Touží po informacích, které by jim pomohly naučit se dobře kreslit realisticky. Kreslení pravou hemisférou je v tom výborným pomocníkem. Aby se dítě nedostalo do opozice k vlastní tvorbě v pubertě, je třeba postupně od malička rozvíjet výtvarné a postojové návyky. 

Účastníci semináře se seznámí s příklady praktických cvičení a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí, vyzkouší si průpravná cvičení na oproštění od logiky a na procvičování pozorovacích schopností.  Prohlédneme si ukázky dětské tvorby a na konkrétních příkladech si ukážeme, jak je možné rozvíjet dovednost naučit se vidět věci takové jaké jsou a vést podle toho svou vlastní ruku. Ukážeme si možnosti nácviku kresby ve škole. Připomeneme si význam respektování osobního tempa a přístupu.

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2019-012 LŠ Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ ZŠ J. K. Tyla Písek, Tylova 2391

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou, intuitivní či tzv. automatické kresby a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Program:

Technika malby olejovými barvami na plátno. Základy olejomalby.

Podmalba akrylovými barvami.

Ti, kdo se již zúčastnili jakéhokoli kurzu malby olejovými barvami budou pokračovat tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

Kurz je určený všem, i těm, kdo malovali naposledy jako děti.

2019-002 LŠ Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ ZŠ Velehrad, Salašská 300

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Program:
Technika kresby metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou pro začátečníky i pokročilé, kresba tužkou, uhlem, bílou křídou.
Pro zájemce navíc: malba grafitovým práškem.
Ti, kdo se již účastnili jakéhokoli kurzu kresby tužkou budou kreslit tak, aby dále rozvíjeli své schopnosti.

2019-017 LŠ Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ Vzdělávací centrum Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem 79

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Program:
Kresba pastelkami a akvarelovými pastelkami pro začátečníky i pokročilé.
Pro zájemce navíc: dokreslovaná koláž s prvky artefiletiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-092 Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ Velkopolský mlýn, Náměšť nad Oslavou

Obsah kurzu vychází z metody kreslení pravou mozkovou hemisférou, intuitivní či tzv. automatické kresby a malby jako formy relaxace a psychického uvolnění.

Co budeme kreslit: Kresba podle skutečnosti pro začátečníky i pokročilejší – reálné předměty a objekty, zátiší, krajina.

Čím budeme kreslit: Kresba tužkou, uhlem, bílou křídou, malba akrylovými barvami.

Program je sestaven tak, aby bylo možno metodicky využít získané dovednosti při výuce výtvarné výchovy ve škole.

Pokusíme se změnit chybné stereotypy vizuálního vnímání.

Pochopíme význam respektování osobního tempa a přístupu.

Budeme hledat vlastní rukopis, zvláštní osobní styl kresby, který přirozeně odpovídá naší osobnosti.
Součástí kurzu jsou poznatky z oblasti kompozice a prostorové a barevné perspektivy.

Kurz je určený všem, i těm, kdo malovali naposledy jako děti. 

Developed by Via Aurea.