Hublová Pavlína

Hublová Pavlína

motto:  “Aktivní a smysluplné vyučování ve spojení s moderními technologiemi je jedinou cestou k budoucnosti.”

Narozena 27. 3. 1971 . Vystudovala střední pedagogickou školu - obor vychovatelství, vyzkoušela si roli vychovatelky i vedoucí vychovatelky školní družiny. Dálkově vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor 1. stupeň.   Během své další pedagogické praxe absolvovala 12 kurzů činnostního učení Tvořivé školy se zaměřením na 1. stupeň (některé i vícekrát).  Z dalšího vzdělávání jmenujme účast na konferencích Počítač ve škole, semináře Efektivní využití interaktivní tabule ve výuce a Didaktické hry v matematice, elearningový kurz Tvorba a realizace IVP mimořádně nadaného žáka . Je spouautorkou učebnice a pracovního sešitu Člověk a jeho svět pro 4. ročník nakl. Didaktis a metodiky kurzu Tvořivé školy Činnostní výuka AJ ve 3. ročníku. Je autorkou Metodických návodů ke kurzu IT a PC na základní škole. Její didaktické kurzy a semináře absolvovalo již několik stovek účastníků z celé České republiky.
 

Developed by Via Aurea.