Činnostní učení PŘ ve 4. - 5. ročníku

5. 8. 2024, 6. 8. 2024, 7. 8. 2024, 8. 8. 2024

24 vyučovacích hodin

vhodné do šablon

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém Lánu 43

1. stupeň ZŠ
(ne)pedagogičtí pracovníci

Kurz se uskuteční v rámci letní školy v Praze v termínu od 5. do 8. 8. 2024 (po-čt). Výuka a obědy na ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 555/43. Ubytování a další stravování není zajištěno.

Zahájení v pondělí od cca 14:00 hod., ukončení ve čtvrtek obědem. Úterý + středa výuka celodenní cca 8:30-17:00. Podrobné informace, včetně harmonogramu školení a doby prezence budou přihlášeným účastníkům zaslány koncem června.

6 880 Kč

Zahrnuje kurzovné a obědy.
Zvýhodněná cena 6 880 Kč, platí při přihlášení do 31.3.2024. Pro přihlášené od 1.4.2024 bude cena 7 570 Kč.

Fakturace bude probíhat průběžně, od března 2024.

Letní školu je možné hradit i tak, že část uhradí škola a část účastník - požadavky, prosím, uveďte do poznámky v přihlášce. 

Anotace:

Kurz je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma Pracovní karty a šablony pro činn. výuku PRV 2 v ceně 185 Kč. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Těšte se na:

 • Aktivizující metody práce.
 • Vhodné materiály, pomůcky a internetové odkazy. Využívání encyklopedií, koutků přírody, map, výukových filmů a programů...
 • Využití mimoškolního prostředí pro výuku, exkurze, besedy
 • Využití mezipředmětových vztahů.
 • Prvky kritického myšlení, vytváření a náměty projektů.
 • Rozvoj klíčových kompetencí při činnostním vyučování.
 • Rozvoj komunikativních dovedností, rozhovory a vyprávění.
 • Využití praktických zkušeností ze života žáků ve výuce
 • Náměty na projektové vyučování, zajímavé aktivity

Přírodověda se neučí, ale žije. Tak si ji přijďte zažít. 

Obsah akce:

Konkrétně si projdene toto učivo:

4. ročník

 • Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok … A co příroda? Činnostní učení, zážitková pedagogika.
 • Živá příroda – rostliny, houby, živočichové. Využití zahradní terapie a animoterapie.
 • Ekosystémy – inspirace do výuky. Lesní pedagogika.
 • Neživá příroda – její součásti, nerosty a horniny, vlastnosti látek. Metoda objevování, pokusy.

5.ročník

 • Člověk a neživá příroda. Opakování, didaktické hry.
 • Člověk a vesmír. Pozorování, pokusy, modelace.
 • Člověk a živá příroda – podnebné pásy. Třídění organizmů. Skupinová práce.
 • Člověk – lidské tělo. Člověk ve společnosti. Tvořivá práce žáků.
 • Ochrana přírody. Jak a kde žijeme my. Praktická pedagogika.

V závislosti na počasí proběhne výuka i v plenéru. Jeden výukový blok bude věnován přírodovědné vycházce.