Šiřická Jarmila

(Olomouc) - absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Učitelství  M-Hv pro 2. stupeň základní školy

- členka České Orffovy společnosti

- lektorka Tvořivé školy pro činnostní učení matematiky a hudební výchovu

- vyučující na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci předmět Didaktika Hv a náslechová praxe pro studenty oborů s hudební výchovou na 2. a 3.stupni vzděláváni 

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2019-019 LŠ Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ FZŠ Olomouc, Hálkova 4

Kurz je zaměřen především na tvořivé hudební činnosti, propojení Hv s pohybovou výchovou a na práci s Orffovým instrumentářem. Kurz využívá metodických postupů hudebního vzdělávání dle Carla Orffa a účastníci kurzu si tak prakticky vyzkouší všechny komponenty HV.

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele 1. stupně ZŠ, kteří ve výuce HV chtějí využít všechny její složky. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Jednotlivé semináře kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou workshopu.
Těší se na Vás lektorky Radka Rozkovcová a Jarmila Šiřická.

Developed by Via Aurea.