Rozkovcová Radka

Radka Rozkovcová vystudovala muzikologii, hudební výchovu a českou filologii na FF
a PdF UP. Přes patnáct let působí jako rozhlasová redaktorka, učitelka hry na různé druhy zobcových fléten a příležitostná sbormistryně a lektorka hudebních workshopů.
Má zkušenost s dětmi předškolního i školního věku, se středoškoláky i dospělými.

Ve výuce klade důraz na individuální přístup a kolektivní spolupráci. Je přesvědčena o tom, že kladný a aktivní vztah k hudbě si může vytvořit každý.

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2019-019 LŠ Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ FZŠ Olomouc, Hálkova 4

Kurz je zaměřen především na tvořivé hudební činnosti, propojení Hv s pohybovou výchovou a na práci s Orffovým instrumentářem. Kurz využívá metodických postupů hudebního vzdělávání dle Carla Orffa a účastníci kurzu si tak prakticky vyzkouší všechny komponenty HV.

Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele 1. stupně ZŠ, kteří ve výuce HV chtějí využít všechny její složky. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku. Letní škola předkládá jak potřebné informace, tak možnost aktivního odpočinku, relaxace a „dobití baterií“. 

Jednotlivé semináře kurzu předpokládají aktivní zapojení účastníků a budou vedeny formou workshopu.
Těší se na Vás lektorky Radka Rozkovcová a Jarmila Šiřická.

Developed by Via Aurea.