Navrátilová Romana

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na PdF UP Olomouc a svou praxi jsem zahájila jako vychovatelka a později učitelka na zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Od roku 1997 působím na FZŠ Olomouc Hálkova jako učitelka na 1. stupni. Kromě zkušeností se žáky v běžných třídách jsem získala zkušenosti i ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů pro žáky s mimořádným nadáním, kterým se naše škola věnuje, a při reedukaci specifických poruch učení.


V roce 2002 jsem se osobně seznámila s paní Zdenou Roseckou a začala jsem spolupracovat s Tvořivou školou. Lektorkou Tvořivé školy jsem od roku 2004. Svých pedagogických zkušeností využívám v seminářích a kurzech činnostního učení. Své semináře a kurzy zaměřuji především na činnostní učení v českém jazyce, matematice a prvouce v 1. až 3. ročníku.

Reference od účastníků akcí:

 • Akce splnila všechna má očekávání, spokojenost. Prezentace lektorky byla velmi příjemná, na profesionální úrovni. Všechny informace jsou 100% využitelné v mé praxi. Naprostá spokojenost, příště zas.
 • Akce naprosto splnila má očekávání. Moc děkuji lektorce za spoustu užitečných a praktických námětů. Vše využiji ve své praxi. Těším se na seminář pro 4. třídu.
 • Výborná akce. Dostatek materiálů, praktických doporučení a námětů.
 • Mnoho názorných pomůcek, užitečné nápady do výuky.
 • Využití mezipředmětových vztahů rozebráno až nad rámec akce.
 • Úžasné náměty, hry.
 • Vše bylo velice přínosné. Uvítala bych více podnětů pro 3. Třídu.
 • S lektorkami jsem byla velmi spokojená, velmi mne zaujala paní Navrátilová.
 • Vše bylo srozumitelné a jasné. Myslím, že žádná informace nebo námět nebyl nadbytečný. Je pak na každém, jak to využije a naloží s tím. Fajn jsou ty náměty na aktivity, hry, pohybovky. Určitě to bylo pro mě podnětné, zvláště jako pro začátečníka a využiji vše v praxi.
 • Byla jsem velice spokojena. Zaznělo vše důležité. Škoda, že nebyl větší prostor na vyrábění pomůcek.
 • Bylo to úžasné a přínosné!!!
 • Vzhledem k časové dotaci byly informace vyčerpávající. Vše bylo inspirující.
 • Přínosný kurz, plný zajímavých aktivit.
 • Chtěla bych mít více možností účastnit se podobných kurzů
 • Spousta velmi osvědčených hravých aktivit z praxe.
 • S kurzem jsem byla maximálně spokojená. Vše bylo poučné a zajímavé, určitě využiji. Potřebovala bych ještě více času – uteklo to jak voda. Zvážím účast na letní škole.
 • Výborný kurz. Odnáším si spoustu materiálů a námětů.
 • Skvěle připravená akce, příjemné prostředí. Lektorka přednášela naprosto srozumitelně.
 • Tento kurz mne připravil na výuku ve 3. ročníku. Zkušená lektorka, škoda, že nebylo více času. Děkuji za inspiraci.
 • Velmi příjemná a milá lektorka. Žádné informace nebyly nadbytečné, vše použiji (případně si upravím).
 • Naprosto skvělý a přínosný kurz i příjemná lektorka. Vše bylo srozumitelné, ku prospěchu.