Míček Arnošt

Aktuální akce lektora:

Číslo akce Název Místo Anotace
2019-091 Prezentace řady učebnic fyziky v 6. až 8. roč. ZŠ Praha 7, Korunovační 64/8

Metodicko-praktický seminář zaměřený na seznámení s novou řadou učebnic a pracovních sešitů vhodných pro činnostní výuku fyziky v 6. - 8. ročníku.

Developed by Via Aurea.