Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

Kurz vhodný i pro program OP VVV

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: 6372/2017-2-480 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 3 850 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 16 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Osobní rozvoj - učitelé

Účastník kurzu získá komplexní informace k práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami odpovídající aktuální školské legislativě. Budeme se věnovat pedagogické diagnostice a tomu, jak z ní vyvodit informace pro práci s žáky ve výuce a taky, co doporučit pro efektivní domácí přípravu tak, aby mohlo dojít ke zmírnění obtíží. Budeme se věnovat i Doporučením z Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálně-pedagogických center - jak v nich číst a jak na jejich základě pracovat. Ukážeme si, jak se liší jednotlivé stupně podpůrných opatření a hlavně - jak o tom komunikovat s žáky a taky s jejich zákonnými zástupci.

Ukážeme si:

  • aktuální legislativu vztahující se k 1. - 5. stupni podpůrných opatření
  • jak udělat orientační pedagogickou diagnostiku dovedností číst, psát a počítat u žáka s SVP
  • jak zjistit způsob domácí přípravy žáka (styly učení)
  • jak pracovat s chybou jako podkladem hodnocení
  • jak toto vše aplikovat do PLPP
  • jak sestavit IVP na základě Doporučení pro žáka se SVP vystavený Pedagogicko-psychologickou poradnou, odpovídající aktuální legislativě

Sestavíme konkrétní PLPP a IVP využitelné ve vaší školní praxi.

Zaměříme se i na pravidla efektivní komunikace s žákem a rodiči -  směřující k řešení žákových potíží.

Developed by Via Aurea.