Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ

Metoda kreslení pravou mozkovou hemisférou, intuitivní kresba a malba jako forma relaxace a psychického uvolnění

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 36575/2015-1-946 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 2 180 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 16 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, MŠ

Účastníci semináře se seznámí s metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou, s intuitivní kresbou a s možnostmi jejich využití na ZŠ. Poznají příklady praktických činností a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu, rozvoj fantazie, intuice a výtvarných dovedností, celkovou pohodu, zvýšení sebevědomí, sebepoznání a sebepřijetí. Vyzkouší si průpravná cvičení na oproštění od logiky a na procvičování pozorovacích schopností. Seznámí se s možnosti nácviku kresby ve škole a uvidí, co dokáže obyčejná tužka v naší ruce. 
Na seminář je třeba si donést 10 listů papíru formát A4 - kancelářský nebo čtvrtky, obyčejnou tužku a pastelky. 

- Seznámení s metodou kreslení pravou mozkovou hemisférou a s intuitivní kresbou jako  formou relaxace a psychického uvolnění na ZŠ.

- Realistická kresba v dětském věku, ukázky dětské tvorby s komentářem.

- Rozvoj sebedůvěry v používání fantazie a intuice ve Výtvarné výchově.

- Zásady hrubé a jemné motoriky, které je třeba dodržovat při výtvarné výchově.

- Příklady praktických činností a her se zaměřením na rozvoj výtvarných dovedností, na soustředění, kreativitu.

- Průpravná cvičení na uvolnění od logiky a na procvičování pozorovacích schopností.

- Konkrétní příklady rozvoje dovedností, zaměřených na rozvoj schopnosti vidět objekty takové, jaké jsou, a vést podle toho svou vlastní ruku.

- Co to jsou mandaly a jak na ně ve škole.

- Možnosti nácviku kresby ve škole. Kresba tužkou. Ukázky žákovské tvorby.

- Význam respektování osobního tempa a přístupu.

- Vhodné didaktické pomůcky a zásady pro práci ve výtvarné výchově.

V semináři se bude prolínat forma obrazové PowerPointové prezentace se slovním doprovodem a forma workshopu.

Developed by Via Aurea.