Vlastivěda činnostně v 5. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 29015/2017-2-1205 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 1 290 Kč (nepodléháí DPH) Hodinová dotace: 8 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky vlastivědy v 5. ročníku? Vyzkoušejte ověřené postupy činnostního učení. Umožní vám žáky zaujmout, úspěšně předat základní učivo i rozvíjet klíčové kompetence.

Kurz nabízí soubor vybraných efektivních postupů a námětů do výuky Vl v 5. ročníku. Je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ. Účastníci obdrží zdarma některou z pomůcek Tvořivé školy. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

 

1.  Zeměpisná část - Česká republika jako součást Evropy:

* zážitky z výletů a cest, referáty, zajímavosti, aktuality

* poznatky z návštěvy některých částí naší vlasti, Evropy nebo světa

* třídění, sjednocení a systematizace nových poznatků¨

* informace z kraje ve kterém žijeme

* za hranice naší vlasti

* sousední státy České republiky

* Evropská unie

* práce na počítači

* skupinové práce, projekty „ Cestujeme po Evropě“, „ Poznáváme Evropu“, „Zdravím Tě, Evropo!“ aj.

* mezipředmětové vztahy, komunikace, klíčové kompetence

 

2. Dějepisná část - Významné události nových českých dějin:

* zaznamenávání dat daného období podle chronologického přehledu na číselné ose

* život našich předků, skupinové práce „Móda“, „Zábava“, „Stavby“ aj.

* škola v minulosti a dnes, návštěva muzea, projekty

* sledování pořadů v televizi

* památky minulé doby v našem městě, regionu, vyhledávání měšťanských domů, paláců, kostelů, zakreslování do plánků

* návštěva zámku nebo hradu, projekty

* práce se Slovníkem spisovné češtiny

* historické památky hlavního města Prahy, návštěva hlavního města

* rodokmen T.G.Masaryka

* osobnosti Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek, Karel Čapek, návštěva knihovny, skupinové práce

* beseda s kronikářem, pamětníkem

* vyhledávání informací, třídění, sjednocení a systematizace nových poznatků

* didaktické hry, lota, křížovky

* mezipředmětové vztahy, komunikace, klíčové kompetence

Developed by Via Aurea.