Stavba věty a větná skladba

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 10710/2016-1-381 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 560 Kč , cena včetně DPH Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Hledáte efektivní postupy a náměty do výuky ČJ? Vyzkoušejte mnohaletou praxí prověřené, smysluplné postupy činnostního učení. Umožní vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci budete ve výuce zažívat pocity spojené s úspěchem.

Seminář nabízí soubor vybraných, efektivních postupů na seznámení žáků se stavbou věty a větnou skladbou tvořivou formou, prezentovanou na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů.  Účastníci obdrží zdarma hlavní pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení ČJ v hodnotě 175 Kč. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe. 

1.    Určování základních větných členů. Podmět vyjádřený a nevyjádřený. Podmět rozvitý a několikanásobný. Činnostní osvojování si této látky. Různé didaktické hry.

2.    Přísudek slovesný. Shoda přísudku s podmětem. Shoda přísudku s několikanásobným podmětem.

3.    Věta jednoduchá a souvětí. Větné vzorce. Rozbor souvětí do větných vzorců. Různé činnosti a didaktické hry.

Developed by Via Aurea.