Školní systemické konstelace - prosperita

III. část

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Osobní rozvoj
Akreditační číslo: 727/2017-1-209 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 700 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 6 hod.
Kategorie: Osobní rozvoj - učitelé

Každý člověk má právo a možnost být bohatý tak, jak si přeje. Žít v hojnosti znamená mít nadbytek všeho. Peněz, lásky, moudrosti, zdraví, času, síly, ale také dobrých žáků a spolupracujících rodičů. Zajímává Vás, jak toho dosáhnout?

Tento seminář předkládá přístupy, metody a techniky zaměřené na dosažení hojnosti a životního bohatství. Je určen pro učitele mateřských, základních a středních škol, ale hodně může dát také rodičům. Zaměřuje se na základní síly a zákonitosti, které mají bezprostřední vliv na dosahování prosperity. Uvidíte, co určuje míru hojnosti, poznáte, co můžete udělat proto, abyste měli vždy nadbytek všeho, co potřebujete ke spokojenému životu.

Abychom toho mohli dosáhnout, je dobré vědět, jaké základní vlivy působí na lidi a co určuje jejich základní nároky a potřeby. Hlubší pochopení souvislostí přináší uvolnění, potřebný nadhled a trvalou hojnost. Ta pak významně přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole i v rodině.

Základní témata semináře:

- bohatství života
- finanční svoboda
- vnitřní přesvědčení o bohatství
- chudoba jako ne-moc
- techniky na změnu zažitých vzorců a nevědomých programů

Cíle semináře:

1. Předání informací o systémových souvislostech a zákonitostech ve vztazích mezi lidmi a různými formami bohatství.
2. Práce s typickými modelovými situacemi v obecné rovině problému. Osobní zážitek a vhled do řešení nejčastějších příčin absence bohatství.
3. Změna nezdravých postojů - techniky na změnu vnitřního nastavení k bohatství. Práce s tématy účastníků.

"Každý člověk je tvůrcem svého života. Pouze on má moc učinit se šťastným a bohatým. Jeho nástrojem jsou myšlenka, slovo, emoce a čin."

Tento seminář má akreditaci MŠMT a účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu DVPP

Osobní rozvoj
Developed by Via Aurea.