Rozšiřování číselného oboru do 1000 a nad 1000

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 22608/2017-1-1000 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 650 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 1. stupeň ZŠ

Soubor postupů vhodný pro žáky s poruchami učení i pro žáky nadané

Počítání do 1000 je základem pro pozdější analogické počítání v oboru velkých čísel. Seminář předkládá mnohaletou praxí prověřený, smysluplný a praktický soubor činnostních postupů do výuky matematiky. Umožní Vám žáky zaujmout, zdárně jim předat základní učivo i rozvíjet jejich klíčové kompetence. Vy i vaši žáci můžete ve výuce zažívat radost a pocity spojené s úspěchem. Předávaný soubor žákovských činností Vám zároveň skvěle poslouží při práci s žáky s poruchami učení, a to při nápravách i při jejich předcházení.

Seminář je vhodný pro všechny učitele působící na 1. stupni ZŠ a využitelný při práci se všemi druhy učebnic a pracovních sešitů. Lektory kurzu jsou vždy zkušení učitelé s desítkami let praxe. Účastníci obdrží zdarma pomůcku Karty a šablony pro činnostní učení M 3 a pomůcku Mřížka s kolečky v celkové ceně 194 Kč.

 

- Činnostní rozšiřování číselného oboru do 1000, činnosti při práci s číselnou osou, numerace, počítání do 1000 – analogie s počítáním do 100.

- Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení M ve 3. ročníku.

- Didaktická pomůcka mince a bankovky, činnosti ve skupinách.

- Diferenciace ve výuce. Náměty pro projektové vyučování.

- Prvky dramatické výchovy.

- Další didaktické pomůcky a hry pro individualizaci výuky.

- Rozvíjení kompetence pracovní, komunikativní, kompetence k  učení, kompetence k řešení problémů a kompetence sociální. Průběžná zpětná vazba.

- Individualizace ve výuce. Pozitivní hodnocení a sebehodnocení žáků. 

Developed by Via Aurea.