Rovnice a slovní úlohy v 8. a 9. ročníku

Projekt: Tvořivá škola Typ kurzu: Činnostní učení
Akreditační číslo: 36575/2015-1-946 Cílová skupina: Učitelé
Cena: 650 Kč (nepodléhá DPH) Hodinová dotace: 4 hod.
Kategorie: 2. stupeň ZŠ

Zajímá vás, jak je možné učit matematiku na 2. stupni ZŠ a dosahovat přitom výsledků adekvátních vloženému úsilí? Ukážeme vám v praxi ověřené postupy činnostního učení, s jejichž pomocí můžete žáky zaujmout, naučit je základní učivo a zároveň rozvíjet jejich klíčové kompetence. Lektory kurzu jsou zkušení učitelé z praxe.

Seminář nabízí soubor vybraných efektivních postupů do výuky matematiky, které prezentuje na pomůckách TŠ. Je vhodný pro všechny učitele bez ohledu na to, s jakými učebnicemi učí. Účastníci obdrží zdrama hlavní pomůcky Karty a šablony pro činnostní učení M v 8.-9. ročníku v ceně 175 Kč.


·         Slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi

·         Nákresy slovních úloh, které pomáhají žákům porozumět zadání úlohy

·         Slovní úlohy o pohybu

·         Slovní úlohy o společné práci

·         Slovní úlohy o směsích

Developed by Via Aurea.